شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ | 16 رجب 1442 Saturday, 27 February , 2021
هویت ملی وضرورت تحول در روش های آموزش تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

هویت ملی وضرورت تحول در روش های آموزش تاریخ

شهر اولین ها// نیلوفرسرموری زاده : تاریخ در لغت به معنی تعیین زمان وقوع یک رویداد است و به معنی سرگذشت زندگی اجتماعی گذشته بشر می باشد. بسیاری از مورخان، محققان و دانشمندان ایران و جهان با اذعان به علم بودن تاریخ و حتی قبول آن به عنوان مادر علوم نقش قابل توجه و انکارناپذیر تاریخ […]