پنج شنبه, ۷ اسفند , ۱۳۹۹ | 14 رجب 1442 Thursday, 25 February , 2021
بازشناسی جنگجوی بختیاری که در شیمبار آرام گرفت … + تصویر ۰۲ فروردین ۱۳۹۵

بازشناسی جنگجوی بختیاری که در شیمبار آرام گرفت … + تصویر

سایت خبری شهر اولین ها// درتاریخ شفاهی وکم نوشته ی بختیاری !! نبردهایی ماندگار برذهن ها نقش بسته است. روزگاران بسیاری داستان ایل حماسه های « حالوزال » ، « بختیار»، « محمدحسین » ، « عبده محمد للری » و… بود وپدران برای فرزندانشان قصه های جنگ ها وکشتار تلخ برادران را بیان می […]