جمعه, ۲ مهر , ۱۴۰۰ | 17 صفر 1443 Friday, 24 September , 2021
تـالاب شیـمبـار در تـسخیـر زبالـه‌هـا ۱۶ فروردین ۱۳۹۵

تـالاب شیـمبـار در تـسخیـر زبالـه‌هـا

سایت خبری شهر اولین ها//سمیه تیاری:  تالاب شیمبار در ۱۰۰ کیلومتری شهرستان مسجدسلیمان یکی از مناطق بکر زیست محیطی و گردشگری خوزستان است که کشاورزی و تراکم زباله ها به شدت حیات آن را تهدید می کند. یکی از عواملی که سبب می شود معضلات زیست محیطی سریعتر برطرف شوند به میدان آمدن سازمان های […]