جمعه, ۲ مهر , ۱۴۰۰ | 17 صفر 1443 Friday, 24 September , 2021
دادستان مسجدسلیمان پیشگام در نظارت و پیگیری حقوق عامه ۲۲ تیر ۱۴۰۰
از بازدیدهای میدانی تا دستور تسریع در پیگیری ها؛

دادستان مسجدسلیمان پیشگام در نظارت و پیگیری حقوق عامه

اقدامات بن سعید دادستان مسجدسلیمان که در راستای حفظ حقوق عامه از طریق تذکر یا اخطار به شخص یا دستگاه صورت می پذیرد از جمله تدابیر پیشگیرانه ای است که به کاهش ترک فعل مدیران و جلوگیری از آسیب به حقوق شهروندان می انجامد. بدون شک حساسیت برخی مسئولین مسجدسلیمان در جلب میزان رضایتمندی شهروندان و رفع نارسایی ها و چالش های شهری موجود می تواند الگوی مناسبی برای کانون توجه قراردادن آن از سوی دیگر مدیران شهری ارزیابی گردد.