چهارشنبه, ۱ بهمن , ۱۳۹۹ | 7 جماد ثاني 1442 Wednesday, 20 January , 2021
دموکراسی آموزشی با هدف تحقق حقوق شهروندان ۱۲ آذر ۱۳۹۴

دموکراسی آموزشی با هدف تحقق حقوق شهروندان

سایت خبری شهر اولین ها// پریسا خلیفه زاده : ظاهر‌آ پیشینۀ شکل‌گیری مبانی ساختاری شهروندی عنوان یکی از مصادیق برجستۀ اجتماعی- به قرن ۴ و ۵ ق.م در دولت شهرهای یونان بازمی‌گردد که به شکلی کاملأ تبعیض‌آمیز نسبت به زنان٬ فقرا و بردگان٬ بصورتِ موقعیتی نابرابر اما پذیرفته شده مطرح بوده است. لکن در عصر […]