جمعه, ۲ مهر , ۱۴۰۰ | 17 صفر 1443 Friday, 24 September , 2021
پنجره ای رو به امید و موفقیت پشت سطرهای پتروشیمی ۱۹ تیر ۱۴۰۰
از سنگ تا لعل؛ خاطرات یک کارآفرین؛

پنجره ای رو به امید و موفقیت پشت سطرهای پتروشیمی

روند موفقیت آمیز پروژه سهامداران و سرمایه گذاران را به این باور رسانده بود که طرح های توسعه ای اعتبار و ارزش کافی برای سوددهی بالایی دارند. اگر چه یکی از دلایل محرومیت مناطق صرف نظر از اهمیت آن، اختلاف بین سیاسیون و مدیران و جریان های فعال سیاسی و اجتماعی بود. با این حال نتایج قابل توجه پروژه در منطقه از پیشرفت کار حکایت داشت و باور به تغییر در جامعه و نزد مسئولین و مدیران دولتی را توسعه داد. اکنون نیز این پیشرفت و موفقیت دستاورد استفاده از تمام فرصت ها برای توسعه و مذاکرات با شرکت های خارجی و تأمین منابع مالی بود…