پنج شنبه, ۲ بهمن , ۱۳۹۹ | 8 جماد ثاني 1442 Thursday, 21 January , 2021
مرگ بر طایفه ! ؛ درود بر اندیشه … ۰۹ بهمن ۱۳۹۴

مرگ بر طایفه ! ؛ درود بر اندیشه …

سایت خبری شهر اولین ها//آپارتاید نژادی و حتی حزبی! مربوط به گروه خاصی نیست، بلکه ضایعه‌ای عمومی است و دامگهی می‌باشد که اسیران و زندانیان فراوانی را به گرمی میزبانی می کند! آری این بلیه یک بیماری انسانی و جهانی است. مرگ بر طایفه؛ آنگاه که حقیقت وجودی آدمیان را در مسلخ نژاد، خون و […]

«انتخابات و آسیبی بنام طایفه گرایی» ۲۰ دی ۱۳۹۴

«انتخابات و آسیبی بنام طایفه گرایی»

سایت خبری شهر اولین ها// فریدون هاشمی: دنیای مدرن امروز چهار نعل مثل اسبی گریزپا با یال آشفته در باد روزگار به پیش می تازد. با زخم هایی بر پیکر جوانش و ضجه هایی مبهم در شیهه ی نازکش. دنیای آدم ها به گونه ی غریبی در هم ریخته است.آزادی و اسارت، دانش و نادانی، […]