سه شنبه, ۲۴ فروردین , ۱۴۰۰ | 2 رمضان 1442 Tuesday, 13 April , 2021
حکایت هیأت تصمیم گیری روستای بی بی سلیمان… !؟ ۰۴ فروردین ۱۳۹۵

حکایت هیأت تصمیم گیری روستای بی بی سلیمان… !؟

سایت خبری شهر اولین ها// صادق مرادی : با نظر بزرگان روشن ضمیر منطقه مقرر شد انتخاباتی جهت انتخاب هیات تصمیم گیری جدید روستای بی بی سلیمان برگزار شود.دراین انتخابات یازده نفربا رای مردم برگزیده شدندتادرطول پنج سال، باصرف مالیات دریافتی از مردم روستا درقالب گوسفند و دیگر چهارپایان اهلی و برخی کمک هایی که […]