جمعه, ۳۰ اردیبهشت , ۱۴۰۱ | 19 شوال 1443 Friday, 20 May , 2022
بحران آب تهدیدی برای زندگی پرندگان مهاجر در خوزستان 25 اردیبهشت 1401

بحران آب تهدیدی برای زندگی پرندگان مهاجر در خوزستان

معاون محیط زیست خوزستان:خشکسالی و تخریب زیستگاه‌های خوزستان پرندگان مهاجر را تهدید می‌کند.

رها شدن پرندگان شکاری در طبیعت مسجدسلیمان 25 اردیبهشت 1401

رها شدن پرندگان شکاری در طبیعت مسجدسلیمان

دو بهله پرنده شکاری سارگپه در مسجدسلیمان پس از تیمار و اطمینان از سلامت به دامان طبیعت بازگشتند .

تجلیل از مقام معلم با اهداء کتب محیط زیستی 19 اردیبهشت 1401
توسط انجمن آسمان آبی و زمین سبز انجام گرفت؛

تجلیل از مقام معلم با اهداء کتب محیط زیستی

توسط انجمن آسمان آبی و زمین سبز ۲۰۰ جلد کتاب در زمینه محیط زیست بین فرهنگیان شرکت کننده در همایش تجلیل از مقام شامخ معلم اهدا گردید.

پویش «نه به زباله در طبیعت» توسط انجمن آسمان آبی و زمین سبز در اندیکا 16 اردیبهشت 1401
با مشارکت ادارات محیط زیست مسجدسلیمان و اندیکا؛

پویش «نه به زباله در طبیعت» توسط انجمن آسمان آبی و زمین سبز در اندیکا

پویش نه به زباله در طبیعت توسط انجمن آسمان آبی و زمین سبز با همکاری اداره محیط زیست شهرستانهای اندیکا و مسجدسلیمان برگزار شد.

اجرای پویش مردمی”ورزش پاک، ورزشگاه پاک” در خاتمه دیدار نفت مسجدسلیمان-تراکتورسازی 14 اردیبهشت 1401

اجرای پویش مردمی”ورزش پاک، ورزشگاه پاک” در خاتمه دیدار نفت مسجدسلیمان-تراکتورسازی

پویش مردمی"ورزش پاک، ورزشگاه پاک" در خاتمه دیدار نفت مسجدسلیمان-تراکتورسازی اجرا شد.

اجرای برنامه پاکسازی به مناسبت هفته ی زمین پاک در اندیکا 04 اردیبهشت 1401
توسط انجمن پاییز سبز اندیکا انجام شد؛

اجرای برنامه پاکسازی به مناسبت هفته ی زمین پاک در اندیکا

عصر اولین ها// برنامه پاکسازی به مناسبت هفته ی زمین پاک در پایین دست سد شهید عباسپور محوطه ی اطراف پل هامون و ساحل رودخانه پایین دست سد با حضور بخشدار محترم بخش آبژدان و پرسنل بخشداری و همچین جمعی از دهیاران بخش آبژدان و دوستداران طبیعت و محیط زیست برگزار گردید. لازم به ذکر […]

پویش پاکسازی زمین به مناسبت روز جهانی زمین پاک 02 اردیبهشت 1401
توسط انجمن های مردم نهاد شهرستانهای مسجد سلیمان و اندیکا؛

پویش پاکسازی زمین به مناسبت روز جهانی زمین پاک

پویش پاکسازی زمین به مناسبت روز جهانی زمین پاک توسط انجمن های مردم نهاد شهرستانهای مسجد سلیمان و اندیکا انجام شد.

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮایﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن 01 اردیبهشت 1401

راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻻزم ﺑﺮایﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﯿﺮاﻣﻮن

واﺣﺪﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ آﻧﻬﺎ در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞاﻧﮑﺎر اﺳﺖ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﺑﺮ زﯾﺴﺖ ﺑﻮم و وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻃﺮاف ﺧﻮد دارﻧﺪ، ﺗﺎﺛﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﻬﺎر و ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮناک است.

خــلع یـــد ۸هـــڪتار از اراضـی منــطقه حــفاظت شده میشــداغ 28 فروردین 1401

خــلع یـــد ۸هـــڪتار از اراضـی منــطقه حــفاظت شده میشــداغ

۸هـــڪتار از اراضـی منــطقه حــفاظت شده میشــداغ خلع ید شد.

نگاهی به عملکرد انجمن اندیشه نیکان طبیعت زاگرس در شهرستان اقلید 21 فروردین 1401
ترویج فرهنگ محیط زیست ادامه دارد؛

نگاهی به عملکرد انجمن اندیشه نیکان طبیعت زاگرس در شهرستان اقلید

انجمن اندیشه نیکان طبیعت زاگرس در شهرستان اقلید طی ماههای اخیر اقدامات مختلفی در راستای ترویج فرهنگ محیط زیست اجرا نموده است.