شنبه, ۲۸ فروردین , ۱۴۰۰ | 6 رمضان 1442 Saturday, 17 April , 2021
راهکارهای پیشنهادی برای حل معضل بیکاری مسجدسلیمان ۱۰ مرداد ۱۳۹۵

راهکارهای پیشنهادی برای حل معضل بیکاری مسجدسلیمان

شهر اولین ها//دکتر اله‌کرم صالحی : اخیراً در گزارشی که از سوی دولت در خصوص آمار بیکاری شهرهای ایران در رسانه‌ها منتشر شده است، از نظر نرخ بیکاری، شهر مسجدسلیمان (واندیکا) در صدر قرار گرفته است. نرخ بیکاری مسجدسلیمان درسال ۱۳۵۵ برابر۵/۱۱% ، در سال ۱۳۷۵ معادل ۴/۲۲% ، در سال ۱۳۸۵ برابر ۳۲% و […]