یکشنبه, ۲۳ مرداد , ۱۴۰۱ | 17 محرم 1444 Sunday, 14 August , 2022
هَیاری بختیاری‌ها در فصل برداشت محصول 13 اردیبهشت 1400

هَیاری بختیاری‌ها در فصل برداشت محصول

عصر اولین ها// هَیاری، سنت دیرینه همکاری قوم بختیاری برای برداشت محصولات کشاورزی ست که هنوز هم رواج دارد. هَیاری یعنی مشارکت و همکاری مردم برزگر یا کشاورز برای برداشت محصول کشاورزی از سطح مزارع است. در این رسم دیرینه که بیشتر در میان قوم بختیاری رواج دارد ، کشاورزان به صورت دسته جمعی، مزرعه […]