شنبه, ۹ اسفند , ۱۳۹۹ | 16 رجب 1442 Saturday, 27 February , 2021
ضرورت حضور هدفمند اقوام لر در انتخابات ۰۴ اسفند ۱۳۹۴

ضرورت حضور هدفمند اقوام لر در انتخابات

سایت خبری شهر اولین ها//پریسا خلیفه زاده: بزرگ ترین جلوه دموکراسی جوامع انسانی، که روزگاری نه چندان دور آرزوی ملتی “دیکتاتورزده” بود، با “مناقشه‌های مناظره‌نما!” کشور را در هیجانی بی‌سابقه فروبرده است، هواداران کاندیداها -اغلب- به صرف آن که کاندیدای موردنظرشان از قوم و تبار آن هاست، تبلیغاتی ستودنی را گسترانده‌اند. در این میان بسیاری نیز […]