یکشنبه, ۲۳ مرداد , ۱۴۰۱ | 17 محرم 1444 Sunday, 14 August , 2022
طرح جامع مدیریت نخاله های ساختمانی تدوین و اجرایی شود 12 فروردین 1399

طرح جامع مدیریت نخاله های ساختمانی تدوین و اجرایی شود

با بهره مندی از راهکارهای مناسب می توان افزایش تولید نخاله های ساختمانی را که در شرایط فعلی به نوعی تهدید محیط زیستی به شمار می روند به فرصتی برای دستیابی به اهداف مدنظر تبدیل نمود. باید دانست که بر پایه مطالعات انجام گرفته میانگین روزانه حدود ۱۰۰ مترمکعب نخاله ناشی از تخریب یا ساخت و ساز در مناطق مختلف شهری تخلیه می شود.