یکشنبه, ۲۳ مرداد , ۱۴۰۱ | 17 محرم 1444 Sunday, 14 August , 2022
طرح ساماندهی کارگران ساختمانی در مسجدسلیمان اجرا شود 16 خرداد 1400

طرح ساماندهی کارگران ساختمانی در مسجدسلیمان اجرا شود

تدوین و اجرای طرح ساماندهی کارگران ساختمانی می تواند برای بهبود سطح کیفی معیشت کارگران در مسجدسلیمان موثر باشد. مقدمه آن مشارکت نهادها و ادارات مرتبط با حوزه کارگری و تعامل چندسویه آنان در تهیه و تدوین این طرح است. از جمله مواردی که می تواند در چارچوب این طرح گنجانده شود می توان به فعال تر نمودن خانه کارگر در سطح شهرستان و اقدامات حمایتی از این نهاد مدنی، ارائه آموزش های فصلی به کارگران و توانمندسازی آنان، راه اندازی ایستگاه های کارگران ساختمانی، تهیه بانک اطلاعاتی کارگران و انجام حمایت های حقوقی و … اشاره نمود.