بخشدار چلو پس از ۲۰ ماه معرفی شد
بخشدار چلو پس از ۲۰ ماه معرفی شد
بالاخره پس از ماهها مدیریت بخشداری چلو با سرپرستی، طی حکمی از سوی استاندار خوزستان بخشدار چلو منصوب شد.

عصر اولین ها// چلو از جمله مناطق مهم شهرستان اندیکا با جمعیتی حدود ۲۰۰۰ خانوار ، ۱۰۰۰۰تن سکنه و ۱۴۰روستا که دارای ۴۰ شورای ۳ نفره روستایی و یک شورای ۵ نفره شهری و ۳۱ دهیاری می باشد. چندی قبل مطلبی در پایگاه خبری عصر اولین ها مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه سرپرستی بخشداری چلو منتشر شد. در آن مطلب اشاره شد که طبق ماده ۹۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، تصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بیش از چهار ماه مجاز نیست.

اکنون خبر می رسد که پس از ۲۰ ماه اداره بخشداری چلو با سرپرست، بالاخره طی حکمی از سوی استاندار خوزستان بخشدار چلو منصوب شد. بر این اساس رضا بلدی نیروی جوان و انقلابی پس از ماهها بعنوان بخشدار چلو منصوب شد.