حکم سلب عضویت شورای شهر را هیأت حل اختلاف مرکزی صادر می کند یا هیأت استان؟
حکم سلب عضویت شورای شهر را هیأت حل اختلاف مرکزی صادر می کند یا هیأت استان؟
شرایط سلب عضویت از شورا طبق ماده 92 کدام است/ حکم سلب عضویت شورای شهر را هیأت حل اختلاف مرکزی صادر می کند یا هیأت استان؟

عصر اولین ها// پنج عضو علی البدل شورای شهر مسجدسلیمان در حالی جایگزین پنج عضو اصلی شده اند که در خبر منتشره تنها به ماده ۷ قانون استناد شده است. 
به گزارش عصر اولین ها، پنج عضو علی البدل شورای شهر مسجدسلیمان جایگزین اعضای اصلی شده اند. در خبر  منتشره آمده است: با تصمیم و رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان خوزستان و با استناد به ماده ۷ قوانین و مقررات شوراهای اسلامی کشور ۵ عضو جدید شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان معرفی شدند. با این حال ماده ۷ قانون تنها به نحوه جایگزینی اعضای علی البدل اشاره شده و از شرایط سلب عضویت سخنی به میان نیامده است.

ماده ۷-در صورت استعفاء،فوت یا سلب عضویت هر یک از اعضاء شورای روستا و شهر،عضو علی البدل به ترتیب آرا جایگزین می شود.

با بررسی قانون وظایف و اختیارات شورا می توان گفت که مطابق ماده ۹۲ قانون تاکنون شرایط سلب عضویت اعضای شورا محرز نشده یا حداقل در این خصوص اطلاع رسانی شفاف انجام نشده است. در ماده ۹۲ قانون آمده است«چنانچه هر یک از اعضای شوراهای موضوع این قانون شرایط عضویت را از دست داده و یا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب قصور یا تقصیر شود یا اقدامی که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها گردد یا عملی خلاف شؤون اعضای شورا انجام دهد به موارد زیر محکوم می گردد:

۱ ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی بدون اعلان عمومی.

۲ ـ اخطار کتبی با درج در پرونده شورایی و اعلان عمومی.

۳ ـ کسر از مبالغ دریافتی بابت عضویت در شورا (حقوق، حق الجلسه و عناوین مشابه) حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

۴ ـ محرومیت از عضویت در هیأت رئیسه و نمایندگی در شوراهای فرادست و عناوین مشابه حداقل به مدت یک سال.

۵ ـ سلب عضویت موقت از یک ماه تا یک سال.

۶ ـ سلب عضویت برای باقیمانده دوره شورا.

۷ ـ ممنوعیت ثبت نام در انتخابات شوراها برای مدت حداقل یک دوره.

با این حال تاکنون مفاد این ماده از قانون برای اعضای شورای شهر مسجدسلیمان محرز نشده یا حداقل اطلاع رسانی کامل و شفافی صورت نگرفته است.

نکته قابل تأمل دیگر اشاره به رای هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان خوزستان و اضافه شدن اعضای جدید شورای شهر است. در حالی که طبق تبصره ۴ ذیل ماده ۹۲ قانون حکم سلب عضویت در شورا توسط هیأت حل اختلاف مرکزی صادر می شود. در تبصره ۴ ماده ۹۲ آمده است: در صورتی که هیأت حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضو شورای اسلامی شهر و یا روستا دهد، فرمانداری مکلف به معرفی عضو علی البدل است.

در تبصره ۴ نیز آمده است که : در صورتیکه مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (۳) این ماده، حکم به ابطال رأی مرجع پایین تر دهد، عضو علی البدل از شورای اسلامی خارج می شود و عضو قبلی مجدداً فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر می گیرد.

با تمام این تفاسیر آن چه انتظار افکار عمومی و جامعه است شفافیت و اطلاع رسانی کامل منطبق با قانون است و در صورت صدور حکم سلب عضویت اعضای شورای شهر توسط هیأت حل اختلاف مرکزی، انتظار می رود تا نسبت به اطلاع رسانی دقیق و در صورت لزوم انتشار صورتجلسه هیأت مذکور اقدام شود.