مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود
مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان به انفصال از خدمات دولتی محکوم می شود

عصر اولین ها//در حالی که این روزها روند ابتلا به کرونا در مسجدسلیمان شدت گرفته است، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان به اتهام کنترل و اعمال فشار بر مطبوعات و اصحاب رسانه به دادسرا فرا خوانده می شود تا در آستانه محکومیت به انفصال از خدمات دولتی قرار گیرد. به گزارش عصر اولین ها، […]

عصر اولین ها//در حالی که این روزها روند ابتلا به کرونا در مسجدسلیمان شدت گرفته است، مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان به اتهام کنترل و اعمال فشار بر مطبوعات و اصحاب رسانه به دادسرا فرا خوانده می شود تا در آستانه محکومیت به انفصال از خدمات دولتی قرار گیرد.

به گزارش عصر اولین ها، با ادامه طرحشکایت شبکه بهداشت و درمان بر علیه برخی اصحاب رسانه به اتهام نشر اکاذیب این موضوع همچنان ادامه دارد. این در حالی است که این شکایت در پی انتشار خبر مشکل کپسول اکسیژن در بیمارستان ۲۲ بهمن مسجدسلیمان در پایگاه خبری عصر اولین ها صورت گرفته است. خبری که البته موجب شد تا پس از آن با پیگیری برخی مسئولین چندین کپسول اکسیژن ساز و اقلام پزشکی به شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان تحویل داده شود. با این حال ادامه طرح شکایت شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان از برخی اصحاب رسانه به دادسرا طی ماههای اخیر این موضوع توسط مراجع قضایی در دست پیگیری است.
لازم به یادآوری است مطابق ماده ۳ قانون مطبوعات، “مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و‌به اطلاع عموم برسانند.” ماده ۴ این قانون نیز اشعار می دارد که “هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل‌نشریات مبادرت کند.” ‌تبصره یک ماده ۵ قانون مطبوعات نیز صراحتاً اعلام می دارد که “متخلف از مواد (۴) و (۵) به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از‌خدمات دولتی محکوم خواهد شد.”

علاوه بر این طرح شکایت علیه مدیر شبکه بهداشت و درمان مسجدسلیمان به اتهام اعمال فشار و کنترل مطبوعات می تواند این مدیر را در آستانه محکومیت به انفصال از خدمات دولتی قرار دهد. موضوعی که طی هفته های آتی می تواند به استناد تبصره یک ماده ۵ قانون مطبوعات درخواست اعمال حکم انفصال خدمت برای این مدیر شهرستان پیگیری و انجام شود.