هت تریک روح ا… جلیلی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان در رد صلاحیت
هت تریک روح ا… جلیلی سرپرست شهرداری مسجدسلیمان در رد صلاحیت
رأی اصرار شورای شهر مسجدسلیمان بر گزینه منتخب خود نتیجه نداد و صلاحیت جلیلی جهت تصدی سمت شهردار مسجدسلیمان رد شد.

عصر اولین ها// رأی اصرار شورای شهر مسجدسلیمان بر گزینه منتخب خود نتیجه نداد و صلاحیت جلیلی جهت تصدی سمت شهردار مسجدسلیمان رد شد.

به گزارش عصر اولین ها، اصرار شورای شهر مسجدسلیمان بر گزینه منتخب نتیجه نداد و صلاحیت جلیلی جهت تصدی سمت شهردار مسجدسلیمان رد شد. پیش از این نیز طی نامه مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مدیرکل امور شهری استانداری روح ا… جلیلی فاقد سوابق کاری مندرج در دستورالعمل مصوب ۹۷/۹/۲۷ هیئت وزیران در خصوص انتخاب شهرداران بوده است.

لازم به ذکر است جلیلی در انتخابات شورای شهر دوره ی ششم به واسطه ی دو بند قانون انتخابات ماده ۳۳ بند ح (شهرت به فساد) و ماده ی ۳۰ بند دال عدم التزام به قانون در تمام مراحل انتخابات رد صلاحیت قطعی گردید . (مستند به فرم ۲۶ نامه ی ۱۴۰۰/۱/۲۱فرمانداری مسجدسلیمان)

گفتنی است ماه گذشته چهارعضو شورای شهر طی نامه ای درخواستی از استاندار خواستار صرفنظر نمودن از بررسی صلاحیت گزینه منتخب شده بودند. علاوه بر این باید منتظر ماند و دید با توجه به انتشار اسناد و مدارک گوناگون مبنی بر فساد در شهرداری مسجدسلیمان ،انتصابات مسئولین واحدها توسط سرپرست شهرداری ،واگذاری قراردادهای پیمانکاری بدون برگزاری مناقصه و بدون هماهنگی اعضای شورا به افرادی که به زعم عموم وابستگی خاصی به یکی دو عضو شورا داشته اند، پول پاشی به فیک نیوزها و پرداخت های میلیاردی به عناوین مختلف به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف و برخی تخلفات دیگر سرانجام سرپرست شهرداری مسجدسلیمان چه خواهد بود و آیا این موضوعات مورد بررسی و پیگیری نهادهای نظارتی و بازرسی قرار خواهند گرفت.