مثلث فساد در شهرداری مسجدسلیمان + جزئیات
مثلث فساد در شهرداری مسجدسلیمان + جزئیات
انتظار می رود در اجرای بند 10 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری مسجدسلیمان برای اطلاع عموم، گزارش درآمد و هزینه شش ماهه منتشر شود.

عصر اولین ها// در حالی که مطابق بند ۱۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مبنی بر اعلام صورت جامع درآمد و هزینه های شهرداری، گزارش درآمد و هزینه شهرداری مسجدسلیمان می بایست برای اطلاع عموم منتشر شود اما تاکنون اقدامی در این خصوص صورت نگرفته و مشخص نیست میلیاردها تومان بودجه شهرداری طی ماههای اخیر کجا هزینه شده است.

به گزارش عصر اولین ها، بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ اشعار می دارد: فساد در این قانون هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد… با این حال طی ماههای اخیر مصادیق مختلف تخلفات، فعل یا ترک فعل در شهرداری مسجدسلیمان را شاهد بوده ایم که برخی از آنان به شرح زیر است:

انتصابات مسئولین واحدها توسط سرپرست شهرداری که مطابق نامه شماره ۲۶۲۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، تمامی انتصابات و احکام صادره توسط سرپرست شهرداری تا پیش از شروع به کار رسمی شهردار لغو و کان لم یکن تلقی می گردد.

ممنوعیت جایجایی کارکنان شهرداری مطابق نامه مدیرکل مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری که خطاب به سرپرست شهرداری مسجدسلیمان منتشر شده و پیرو نامه قبلی مبنی بر ممنوعیت جابجایی کارکنان شهرداری تأکید شده و هرگونه جایجایی و انتصاب در شهرداری در زمان تصدی سرپرستی ممنوع است.

واگذاری قراردادهای پیمانکاری بدون برگزاری مناقصه و بدون هماهنگی اعضای شورا به افرادی که به زعم عموم وابستگی خاصی به یکی دو عضو شورا داشته سوال برانگیز است.

-پول پاشی به فیک نیوزها که مغایر با آئین نامه نحوه فعالیت، وظایف و اختیارات روابط عمومی دستگاههای اجرایی بوده است. مطابق این آیین نامه دستگاههای اجرایی مکلفند ترتیبی اتخاذ نمایند که تا حد امکان کلیه فعالیتهای قابل انتشار و ارتباطات تمام بخشهای دستگاه ازجمله پایگاههای اطلاع رسانی دستگاه به صورت متمرکز ازسوی روابط عمومی مربوط صورت پذیرد. پرداخت هرنوع وجه صرفاً در چارچوب ماده (۳) این آئین نامه مجاز و پرداخت هرگونه وجه دیگری ممنوع است.

-مطابق قانون مصوب ۹۷/۹/۲۷ هیئت وزیران در خصوص انتخاب شهرداران، گزینه ی مورد اصرار فاقد سوابق کاری مندرج در این قانون است و موضوع طی نامه شماره ۴۴/۴۲/۲۲۴۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ مدیرکل امور شهری و شوراها به شورای شهر مسجدسلیمان اعلام شده است.

قطع درختان در مسیر جاده نمره چهل به هفده شهریور که مغایر با ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب سال ۱۳۵۹ (با اصلاحات سال ۱۳۸۸ و آئین نامه اجرائی آن در سال ۱۳۸۹) بوده است.

-پرداخت های میلیاردی به عناوین مختلف در شهرداری مسجدسلیمان که به اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف انجام گرفته است و بسیاری مسائل ریز و درشت دیگر که علیرغم درخواست برخی اعضای شورای شهر، تاکنون هیچگونه شفاف سازی در این خصوص صورت نگرفته است.

با تمام این تفاسیر عدم شفافیت مالی و انجام تخلفات متعدد علاوه بر موارد پیش گفته، واگذاری پیمانکاری ها به افراد خاص مطابق گفته عضو شورای شهر و برخی موارد مطرح شده در فضای مجازی طی روزهای اخیر که خویشاوندی پیمانکاران شهرداری با عضو شورای شهر را مطرح نموده، سرنخ ضلع سوم مثلث فساد را نیز می توان در پول پاشی های رسانه ای جستجو نمود. با این حال فساد (به شرح بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰) بیش از هر زمان دیگری در شهرداری مسجدسلیمان در حال وقوع است و انتظار می رود نهادهای نظارتی و بازرسی موضوع را به شکل دقیق تری مورد بررسی و پیگیری قرار دهند.