آسفالت در مسجدسلیمان سفارشی شد
آسفالت در مسجدسلیمان سفارشی شد
محلات در مسجدسلیمان برای آسفالت هم باید سفارش شوند.

عصر اولین ها// شرایط اجرای آسفالت محلات در مسجدسلیمان به گونه ای است که گویا برای اجرای آن برخی محلات باید مورد سفارش قرار گیرند.

به گزارش عصر اولین ها، خدمات رسانی به شهروندان و محلات مختلف جزو ذاتی ترین وظایف شهرداری به شمار می رود اما بارها مشاهده شده که برای همین حق طبیعی شهروندی نیز برخی ساکنین مناطق مختلف در مسجدسلیمان نیازمند سفارش یا به اصطلاح پارتی هستند. ازطرفی عملیات آسفالت محلات شاخص ترین عملکرد شهرداری به شمار می رود که بارها از آن تحت عنوان نهضت آسفالت و فعالیت بارز و برجسته یاد شده است.

این روزها هرچند برخی محلات و مناطق مسجدسلیمان عملیات آسفالت معابر در حال انجام است اما از سوی دیگر برخی محلات علیرغم قیرپاشی و زیرسازی چندین باره همچنان مورد بی توجهی قرار می گیرند. از طرفی بارها مشاهده گردیده که چندین کیلومتر آن طرف تر وکوچه های همجوار برخی محلات آسفالت می‌شوند و این موضوع شایبه سفارشی بودن آسفالت را جدی تر نموده است.

این گونه رویکرد چندگانه توام با حیف و میل بیت المال برای قیرپاشی وزیرسازی چندین باره برخی محلات جای پرسش دارد که آیا برای آسفالت هم باید بدنبال سفارش بود؟