آسیب شناسی ورود زود هنگام به انتخابات مجلس دهم
آسیب شناسی ورود زود هنگام به انتخابات مجلس دهم

سایت خبری شهر اولین ها// گروه اجتماع محور«مشارکت مدنی،توسعه شهری لالی» در ادامه مباحث خود و در هشتمین جلسه در فضای مجازی به آسیب شناسی ورود زود هنگام به انتخابات مجلس دهم پرداخته است. شوربختانه همواره از یک سال پیش از انتخابات در لالی؛برخی گروه ها، جریانات و افرادی که صرفا منافع شخصی خود در […]

سایت خبری شهر اولین ها// گروه اجتماع محور«مشارکت مدنی،توسعه شهری لالی» در ادامه مباحث خود و در هشتمین جلسه در فضای مجازی به آسیب شناسی ورود زود هنگام به انتخابات مجلس دهم پرداخته است.

شوربختانه همواره از یک سال پیش از انتخابات در لالی؛برخی گروه ها، جریانات و افرادی که صرفا منافع شخصی خود در انتخابات را نمایندگی می کنند بدون توجه به منافع شهر و مردم اقدام به ورود به جریان انتخابات و فضاسازی کاذب انتخاباتی می کنند. هم اکنون گروه هایی در فضای واقعی و مجازی بدون توجه به منافع عمومی و اجتماعی، صرفا بر اختلافات طایفه ای دامن می زنند، مردم را وارد دسته بندی های خود ساخته انتخاباتی می کنند و از آب گل آلودی که خود درست کرده اند ماهی انتخاباتی صید می کنند. در همین راستا، گروه اجتماع محور «مشارکت مدنی،توسعه شهری لالی» بدون توجه به این فضاسازی های تفرقه آمیز انتخاباتی و صرفا بر اساس رسالت اجتماعی خود و در راستای تنویر افکار عمومی به آسیب شناسی ورود زود هنگام به انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پرداخته است که در ادامه نظر اعضای گروه آورده شده است.
۱.مرتضی فاریابی(معلم و فعال مدنی):
۱٫پرداختن زود هنگام تبلیغات از طرف کاندیدا و حامیان آنها خود نوعی تخلف است و کسانی که نقطه شروعشان با تخلف باشد به راحتی میتوان از شروع کار نتیجه اش را سنجید وعاقبتش را میتوان با چشمان بسته مجسم کرد.
به قول معروف چو معمار نهد دیوار کج ……
۲٫متاسفانه سالیان سال است که ازنقطه شروع این تخلفات عادی شده است وهیچ برخور دی هم صورت نگرفته است با این امید که امسال مسولین توجه بیشتری عنایت فرمایند.
۳٫ انتخاب کاندید مورد نظر وتبلیغ ان بدون توجه به برنامه های سایر کاندیدا تحت هیچ شرایطی نمیتواند توجیه پذیر باشد. متاسفانه در شهرستان لالی و … بدون توجه به برنامه عملکرد وسابقه مدیریتی و کارنامه مدیریتی و بدون اینکه همه ی کاندیدا را مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرار دهند بر اساس روابط خویشاوندی یا روابط دوستانه یا … کاندید مورد نظر خود را برمیگزینند
۴٫ انتخاب زود هنگام کاندید مورد نظر نه تنها هیچ مزایایی ندارد بلکه معایب گسترده ای نیز به دنبال دارد)
الف) از برنامه های دیگر کاندیدا غافل میشویم
ب) معیار واقعی انتخاب نادیده گرفته میشود
ج) کاندیدایی که وقت قانونی وارد صحنه میشوند همه جایگاهها را تسخیر شده میبینند
د) انتخاب زود هنگام جایی برای تفکر تعقل واندیشه باقی نمی گذارد
ه ) ظلم به کاندیدایی میشود که در وقت قانونی وارد صحنه میشوند
اگر گروهها این فرصت را بوجود بیاورند که کاندیدا غربال شوند و گزینه های برتر را جدا نمایند و از بین این گزینه های برتر اصلح را انتخاب نمایند قطعا در نزد وجدان خود پشیمان نخواهند شد
این نوع انتخاب پسندیده ترین نوع انتخاب است که متاسفانه جز اقلیتی این گزینه را برنمی گزینند
انتظار میرود گروه مشارکت مدنی و توسعه شهری شهرستان لالی بعنوان پیشگامان عرصه آگاهی بخشی در لالی همه با همدلی و هم زبانی بسیج شوند و در هدایت افکار عمومی به سوی شناخت اصلح از هیچ کوششی دریغ نورزند.
۲٫خانم خدادادی(کارشناس ارشد باستان شناسی):
ورود زود هنگام در انتخابات درصورتی توجیه پذیر است که:
۱. نامزدها با توجه به اصل شایستگی بوسیله احزاب یا گروه خاصی که فعالیت سیاسی ، اجتماعی واقتصادی دارند معرفی شوند.
۲. دارای برنامه مشخص باشند وبخواهند در زمان طولانی تری آن را ارایه دهند که این مورد در لالی دور از دسترس بنظر می رسد.
معایب ومزایا:
معایب:
مردم دچار تنش احساسی می شوند وقدرت تفکر وتعقل درست را از دست می دهند
۲. مردم برسر چیزی که نمی دانند و هدف مناسبی نیست بحث ومجادله می کنند که یقینا مجادله برسر برنامه نیست
۳. طناب کشی طایفه ای بزرگترین ضربه را به وحدت به ویژه وحدت در مطالبه گری میزند.
۴. عدم توجه به چینش مجلس آینده میتواند باعث شکست و برآورده نشدن انتظارات و دلزدگی عمومی شود
۵. پاشنه آشیل شهرهایی مثل حوزه انتخابی ما دست گذاشتن روی احساسات طایفه ای ست که ازنظر قانونی وشرعی تخلف است.
۶. درگیر کردن مردم و وارد کردن آنها به موضع نامزد مورد نظر باعث رودروایسی و گرفتن قدرت انتخاب درست از شخص رای دهنده میشود
۷. بی گمان اولین وآخرین ضربه انتخاب غلط را خود ما مردم میخوریم .
۸. بزرگترین عیب این طناب کشی درگیر کردن شهرهای یک حوزه انتخابی با یکدیگر است کما اینکه میبینم که هرسال یک شهر منفور میشود. مسجدسلیمان لالی اندیکا وهفتگل یک حوزه انتخاباتی هستند وباید هدف پیشرفت همه باشد.
ورود زود هنگام جز تحمیل شدن هزینه های مادی ومعنوی عایدی در برنخواهد داشت
مزایا:
فقط و فقط معرفی شخص مشخص با برنامه مشخص از یک حزب یا گروه آنهم نه هشت مانده به انتخابات میتواند درصدی از موفقیت را داشته باشد.
۳٫محمد جهانبخشی(استاد دانشگاه)
مزایا و معایب ورود زودهنگام به عرصه انتخابات:
مزایا و توجیه:
۱٫ فقط اعضاء و در چهار چوب افراد گروه مشاور و به دور از رسانه ای شدن جایز می باشد.
۲٫ زمان بیشتر جهت شناخت رزومه کاری و توانایی فردی کاندیدا
معایب:
۱٫ شروع غیرمنصفانه تبلیغات کاندید انتخاباتی، بدون حضور رقیبان
۲٫ایجاد بستر ناسالم جهت فعالیت کاسبان و دلالان انتخاباتی
۳٫انتخاب غیر گزینشی و غیر اصلح ،کورکورانه، از روی تعصب و در کل به دور از شایستگی کاندیدا
۴٫ ایجاد بستر و نشست های ناسالم، یارگیری از مسیر نادرست در جهت حمایت از کاندیدای خاص
۵٫ایجاد تنش و استرس ، فتنه و انشقاق و نهایتا” قوم گرایی کورکورانه در جهت نیل به اهداف شخصی
۶٫ به وجود آمدن اولویت مطالبات شخصی بر مطالبات عمومی
۷٫ایجاد فشار و استفاده سوء افراد صاحب نفوذ و دیکتاتور از عوام در جهت پذیرش کاندید خاص
۴٫مصطفی نجفی
۱٫پرداختن زود هنگام به مسئله انتخابات با توجه به بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی لالی جزو معضلاتی بوده که همواره ضربات جبران ناپذیری بر رشد و توسعه شهر وارد کرده و روند انتخاب درست مردم را تحت الشعاع قرار داده و از مسیر درست منحرف کرده است. این مسئله را گذشته انتخابات در لالی به خوبی اثبات کرده است. بنابراین ورود زود هنگام به مسئله انتخابات در لالی نه از نظر قانونی توجیه پذیر است و نه از نظر تجربی.
۲٫وقتی در فضای سیاسی و انتخاباتی لالی نامزد انتخاباتی قبل از شناخت برنامه ها، رویکرد ها و اهداف سایر نامزدها انتخاب و تبلیغ می شود چطور می توانیم مدعی انتخاب درست و اصلح باشیم؟ چگونه می توانیم انتخاب خود را توجیه کنیم بدون اینکه برنامه ها، سوابق و اهداف سایر نامزدها را بررسی کرده باشیم؟ واقعیت این است که ورود زود هنگام به انتخابات، بدون شک انتخاب زود هنگام را باعث می شود و انتخاب زود هنگام نیز باعث نادیده گرفتن نامزدهای دیگر می شود و نادیده گرفتن نامزدهای دیگر ممکن است باعث انتخاب نادرست و نادیده گرفتن ظرفیت سایر نامزدها شود.
و اما…
مزایا و معایب ورود زود هنگام به انتخابات…
مزایا :
ورود زود هنگام به انتخابات در جوامع و محیط های مختلف ممکن است نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد.
در محیط ها و جوامعی که مبتنی بر سیاست ها و انتخاب های حزبی هستند این ورود زود هنگام می تواند توجیه پذیر، ثمر بخش و آگاهی بخش باشد. آیا در محیط لالی با توجه به بافت سنتی طایفه ای و قبیله ای ما می توانیم این ورود زود هنگام را توجیه کنیم و شاهد انتخاب درست باشیم؟. در محیطی که نه تحزب معنایی دارد و نه تفکر حزبی چطور می توان از ورود زود هنگام به مسئله انتخابات نتیجه مناسب را گرفت؟
معایب :
۱٫تجربه ثابت کرده ورود زود هنگام به انتخابات در لالی شکاف ها و تضاد های طایفه ای را دامن می زند و مسیر انتخاب درست و عقلانی را با چالش جدی روبرو می کند. کما اینکه همین الان در برخی گروه ها در فضای مجازی ورود زود هنگام به مسئله انتخابات برخی اختلافات و تقابلات طایفه ای را استارت زده است.
۲٫به دنبال بروز اختلافات طایفه ای، تعصب طایفه ای جای انتخاب عقلانی و شایسته سالاری را در انتخاب نامزدهای اصلح خواهد گرفت.
۳٫ورود زود هنگام به مسئله انتخابات در لالی، توان و انرژی نامزدها برای ارائه برنامه های مناسب و کاربردی را خواهد گرفت و تمام توان نامزدها صرفا صرف چانه زنی با طوایف و افراد ذی نفوذ می شود و باعث می شود ملاک های انتخاب درست از مسیر درست خود منحرف شود.
۴٫ورود زود هنگام به انتخابات همبستگی اجتماعی مردم برای مطالبه گری را از بین می برد و با توجه به مطالب گفته شده بالا، مطالبه گری مغفول می ماند.
۵٫ورود زود هنگام به انتخابات زمینه حضور و سوءاستفاده انتخاباتی افراد سودجو و منفعت طلب که فقط نماینده منافع خود هستند و نه شهر و عموم را فراهم می کند.
۶٫به طور کلی ورود زود هنگام به انتخابات در لالی باعث غبار آلود شدن فضای انتخابات،بروز اختلافات و شکاف های طایفه ای، سوءاستفاده کاسبان انتخاباتی، از بین رفتن توان و انرژی نامزدها برای ارایه برنامه های مناسب و عملی، منحرف شدن مسیر مطالبه گری، جایگزینی تعصب به جای عقلانیت و بی اعتمادی عمومی جامعه به انتخاب و انتخابات می شود.
۵.مهدی رئیسی(کارشناس ارشد علوم سیاسی):
در ایران هیچ گاه مردم به برنامه ها رای نداده اند بلکه به شخصیت ها رای داده اند. در شهرهای کوچکی مثل لالی ورود زودهنگام نامزدها و به تبع آن کشیدن مردم ب دنبال خودشان باعث تشدید شکاف های اجتماعی منجمله شکاف های مخرب طایفه ای میشود که متاسفانه در لالی از اولین دور انتخابات شوراها تقابلات طایفه ای توسط برخی جهت ماهیگیری سیاسی شروع شد و متاسفانه در دور قبل گسترده تر شده و به انتخابات مجلس نیز کشیده شد.چیزی که اکنون نیز پیش بینی میکنم گذشته از شکاف های درون طوایف در یک شهر شکاف بین شهری نیز شروع شده است. یعنی اکنون شکاف بین لالی و مسجد سلیمان و اندیکاست(هفتکل تاثیر کمتری دارد) که هرشهری میخواهد نامزد همشهری خود را به مجلس بفرستد. این وسط انچه فاقد اهمیت است چه از جانب مردم و چه از جانب نامزدها، ارائه برنامه از سوی نامزدها و مطالعه برنامه ها از سوی مردم است.ملتفت هستید ک همه مان معتقدیم بختیاری از عدم اتحاد خود ضربه های بسیاری در تاریخ خورده است اکنون نیز این شکاف ها باعث نابودی اتحاد نیم بند بختیاری شده در دراز مدت بدترین معایب را داشته است.
۶.احسان محمدی(دانشجوی پزشکی):
۱ فعالیت های زودهنگام انتخاباتی میتواند باعث جلب توجه عمومی برای چندین ماه شود و باعث شود سازمان های مردم نهاد از توجه به سایر موضوعات باز بمانند.
۲ در صورتی که فعالیت های زودهنگام انتخاباتی بر مبنای اصولی خود جهت شناسایی برنامه های نامزد های انتخاباتی به مردم باشد،طبیعی است که مردم فرصت بیشتری جهت تامل درباره برنامه نامزد ها داشته باشند ولی اگر صرفا وسیله ای شود جهت رسیدن به اهداف گروههای انتخاباتی نه تنها سودی ندارد بلکه با دامن زدن به مسائل قومی و ایجاد هیجان کاذب به ضرر جامعه است.
۳ طبق تجربه ثابت شده است کمتر نامزدی به شناساندن برنامه خود به مردم توجه بیشتری میکند و صرفا بدنبال یارگیری انتخاباتی از میان اقوام و طوایف میکنند که با توجه به اینکه این موضوع از اکنون شروع شده است مردم به مدت بیشتری در معرض این یارگیری ها هستند که این خود آفت جامعه است.
۴ فعالیت های زودهنگام انتخاباتی باعث میشوند برخی نامزدها قبل از موعد مقرر شروع به فعالیت نمایند و برخی دیگر قانونا دست نگه دارند.پر واضح است کسانی که زودتر برنامه خود را آغاز کرده اند فرصت بیشتری جهت شناساندن خود به مردم دارند پس مردم بدون آگاهی از برنامه سایر نامزد هایی که فعالیت خود را آغاز نکرده اند شروع به حمایت قبل از شروع فعالیت های انتخاباتی میکنند و عملا از شنیدن برنامه سایر نامزدها محروم می مانند.
۵ سایر گروههای مجازی درصورتی که وارد حوزه حمایت از نامزدی نشوند و صرفا به پرسش انتخاباتی با نامزدها بسنده نمایند ، فعالیت آنها توجیه پذیر و مفید است چراکه قضاوت را به مردم میسپارند.
۶فعالیت های زودتر از موعد مقرر شایسته سالاری را تا حد زیادی زیر پا میگذارد.
۷ تقویت نگرش مردم فهیم شهرستان در مورد انتخابات جهت جلوگیری از تنش های بیهوده القا شده توسط برخی تیم های انتخاباتی راهکار بسیار خوبی در این مورد است..که یکی از راههای آن همین فضای مجازی میباشد
در کل در صورتی که هدف فعالیت ها چیزی غیر از شناساندن برنامه های نامزدها به مردم باشد ( چیزی که در ظاهر میبینیم ولی در باطن موضوع دیگری است ) این عمل به شدت مذموم است و وظیفه مردم است این موضوعات را جهت جلوگیری از وارد شدن خدشه به اتحاد خود در جامعه شناسایی کنند..
امکانات شهر من گویای تمام برنامه هایی است که قبلا گفته شد و در آینده نیز گفته خواهد شد.
۷.یحیی اباذری(کارمند دامپزشکی لالی):
مزایا و معایب ورود زود هنگام به عرصه انتخابات:
مزایا:
۱٫زمان بیشتر جهت شناخت رزومه کاری و توانایهای کاندیدا
معایب:
ا.انتخاب غیر گزینشی و غیر اصلح واز روی تعصب و به دور از شایستگی کاندیدا
۲٫از برنامه ها ی دیگر کاندیدا غافل میشویم.
۳٫کاندیدهایی که در زمان قانونی وارد عرصه انتخابات میشوند همه جایگاههارا تسخیر شده میبینند
۴٫انتخابات زود هنگام جایی برای تفکر و اندیشه باقی نمیگذارد
۵٫ایجاد تنش، فتنه و نهایتا قوم گرایی کور کورانه در جهت اهداف شخصی
۶٫زمینه حضور و سوء استفاده انتخاباتی افراد سودجو و منفعت طلب که فقط به فکر منافع خود هستند.
۸٫محسن فولادی(دانشجوی کارشناسی مدیریت):
پرداختن زود هنگام به بحث انتخابات از جانب گروه ها و افراد مختلف به دلایل کاملا اشتباه میباشد.
۱٫ اول اینکه مردم خودشان قدرت تفکر دارن و میتوانند بر اساس تفکر خود تصمیم گیری کنند و اینکه عده ای با تشکیل گروههای مختلف و دعوت انها به سمت کاندید مورد نظر خود سعی در فریب مردم دارند که این کار کاری ناپسند است.
۲٫ متاسفانه بعضی از گروهها با استفاده از بزرگان و ریش سفیدان سعی در جذب جوانان و همچنین اقوام و طوایف مختلف رو دارند که این کار سواستفاده ای بیش نیست.
۳٫ در اصل وقتی که به این زودی مردم را سوق می دهند سمت مبحث انتخابات قدرت انتخاب در ست را از مردم می گیرند و این فرد خودش را فقط در یک چارچوب میبیند و فکر میکند که دیگر گزینه مناسبی وجود ندارد برای انتخاب…چرا که با تکنیک های روانشناسی ذهن آن فرد را مختل کرده و دیگر نمیتواند تصمیم شایسته ای داشته باشه
۴٫ باز هم تاکید بسیاری دارم نسبت به این ورود زودهنگام به انتخابات…اینکار فقط و فقط بر مردم اثر منفی خواهد داشت و در اصل باعث عدم انتخاب درست خواهد شد و کاملا غیر اخلاقی است ؛چون مردم باید بدون فشار و بر اساس مستندات واقعی انتخاب کنند نه فقط گفته ها و تاثیر مستقیم یک گروه خاص.

مرجع:بونگ نیوز