آقای استاندار حجکم مقبول؛ لطفاً گلوگاه فساد در شهرداری مسجدسلیمان را ببندید
آقای استاندار حجکم مقبول؛ لطفاً گلوگاه فساد در شهرداری مسجدسلیمان را ببندید
با بازگشت استاندار خوزستان از حج احتمال تعیین تکلیف پرونده گزینه منتخب شورای شهر مسجدسلیمان قوت گرفته است.

عصر اولین ها// در روزهایی که خلیلیان استاندار خوزستان در حج به سر می برد در جریان حضور سردار وحیدی وزیر کشور در مسجدسلیمان درخواست چهار تن از اعضای شورای شهر مسجدسلیمان نسبت به ابطال مصوبه تعیین گزینه منتخب جهت تصدی سمت شهردار ارائه شد. این موضوع کتباً نیز طی نامه ای در دبیرخانه استانداری به ثبت رسیده است.

استاندار خوزستان باید بداند علیرغم نامه ۵ تیرماه مدیرکل امور شهری استانداری خطاب به رئیس شورای شهر مسجدسلیمان، تاکنون سرپرست جدید شهرداری معرفی نشده است. علاوه بر این در جریان حضور اخیر وزیر کشور در مسجدسلیمان، وی در خصوص اعتراض چهار عضو شورای شهر مسجدسلیمان و تعیین تکلیف ابطال پیگیری آنان در خصوص ابطال مصوبه گزینه منتخب شورا، به جمالی نژاد معاون خود، خانچی معاون عمرانی استاندار و فلسفی زاده مدیرکل امور شهری تأکید نمود. با این حال علت این همه تعلل استانداری در پاسخ اعتراض اعضای شورای شهر و ابطال مصوبه انتخاب شهردار مشخص نیست.

از سوی دیگر اسناد و مدارک گوناگونی مبنی بر فساد در شهرداری مسجدسلیمان (به شرح بند الف ماده ۱ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰) منتشر شده که عمدتاً طی هفت ماه اخیر و دوره سرپرستی گزینه رد صلاحیت شده شورای شهر مسجدسلیمان رخ داده است.

انتظار می رود استاندار خوزستان با درایت بیشتری موضوع را پیگیری نموده و با توجه به درخواست چهار عضو شورای شهر طی نامه شماره ۱۲/۶۴۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ در خصوص ابطال مصوبه شورای شهر در خصوص گزینه منتخب، نظر به بند ح ماده ۱ آیین نامه اجرایی هیأت های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی و نامه ۲۹ فروردین ماه مدیرکل امور شهری مبنی بر عدم دارا بودن شرایط گزینه منتخب شورا مطابق قانون مصوب۹۷‌/۰۹/۲۵ هیئت دولت تصمیمات قانونی را اتخاذ و ابلاغ نماید.