آلایندگی پتروشیمی مسجدسلیمان ؛ بحران محیط زیستی جدید منطقه
آلایندگی پتروشیمی مسجدسلیمان ؛ بحران محیط زیستی جدید منطقه

عصر اولین ها//صنعت پتروشیمی که در کمتر منطقه ای بعنوان یک صنعت سبز و دوستدار محیط زیست تلقی می شود این روزها در مسجدسلیمان مشکلات زیست محیطی متعددی را ایجاد نموده است. این مجموعه به فاصله چند روز پس از شروع بهره برداری آزمایشی، یک فاجعه زیست محیطی بی سابقه را در روستاهای پایین دست، […]

عصر اولین ها//صنعت پتروشیمی که در کمتر منطقه ای بعنوان یک صنعت سبز و دوستدار محیط زیست تلقی می شود این روزها در مسجدسلیمان مشکلات زیست محیطی متعددی را ایجاد نموده است.
این مجموعه به فاصله چند روز پس از شروع بهره برداری آزمایشی، یک فاجعه زیست محیطی بی سابقه را در روستاهای پایین دست، کوشک خلف و چال بتان و مراتع دهلران در بخش عقیلی شهرستان گتوند رقم زده است.
مرگ ماهیها، مرگ احشام، آلودگی خاک، آلودگی روان آب های محلی و سفره آبهای زیر زمینی، نفوذ پساب صنعتی درخاک، آلودگی آب چشمه ها تنها بخشی از عوارض سرازیر شدن پسابهای صنعتی این کارخانه در طبیعت و روستاهای پیرامون است. مصطفی یوسفی رییس اداره محیط زیست مسجدسلیمان در این باره بیان داشت: حسب اطلاع جوامع محلی، بازدیدهای میدانی و نمونه گیری از پساب پتروشیمی ، آلودگی شیمیایی آن محرز گردیده که اقدامات قانونی توسط این اداره حسب وظیفه در حال انجام دارد.
باید دید که پتروشیمی مسجدسلیمان چه اقداماتی را برای رفع چالش های محیط زیستی ایجاد شده برای منطقه عملی خواهد نمود.