اجرای برنامه مشاهده صور فلکی و رصد آسمان در مسجدسلیمان
اجرای برنامه مشاهده صور فلکی و رصد آسمان در مسجدسلیمان

عصر اولین ها// برنامه مشاهده صور فلکی و رصد آسمان با تلسکوپ به همت بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد. به گزارش عصر اولین ها، برنامه مشاهده صور فلکی و رصد آسمان با تلسکوپ به همت بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد. این برنامه در محل تپه شهدای گمنام […]

عصر اولین ها// برنامه مشاهده صور فلکی و رصد آسمان با تلسکوپ به همت بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد.

به گزارش عصر اولین ها، برنامه مشاهده صور فلکی و رصد آسمان با تلسکوپ به همت بسیج مهندسین عمران ومعماری شهرستان مسجد سلیمان برگزار شد. این برنامه در محل تپه شهدای گمنام مسجدسلیمان و با حضور اعضای جامعه بسیج مهندسین شهرستان انجام گرفت. مشاهده ماه و ستارگان با تلسکوپ و بحث و تبادل نظر پیرامون موقعیت ستارگان و سیارات از جمله موارد این برنامه بود.