اجرای برنامه پاکسازی به مناسبت هفته ی زمین پاک در اندیکا
اجرای برنامه پاکسازی به مناسبت هفته ی زمین پاک در اندیکا

عصر اولین ها// برنامه پاکسازی به مناسبت هفته ی زمین پاک در پایین دست سد شهید عباسپور محوطه ی اطراف پل هامون و ساحل رودخانه پایین دست سد با حضور بخشدار محترم بخش آبژدان و پرسنل بخشداری و همچین جمعی از دهیاران بخش آبژدان و دوستداران طبیعت و محیط زیست برگزار گردید. لازم به ذکر […]

عصر اولین ها// برنامه پاکسازی به مناسبت هفته ی زمین پاک در پایین دست سد شهید عباسپور محوطه ی اطراف پل هامون و ساحل رودخانه پایین دست سد با حضور بخشدار محترم بخش آبژدان و پرسنل بخشداری و همچین جمعی از دهیاران بخش آبژدان و دوستداران طبیعت و محیط زیست برگزار گردید.

لازم به ذکر طی هفته ی جاری دو برنامه ی دیگر به همین مناسبت برگزار خواهد شد.

امیدواریم حضور دوستداران طبیعت،مسئولین ادارات و آحاد مردم اندیکا در این برنامه های بعدی پررنگ تر باشد.