اجرای برنامه پاکسازی طبیعت توسط کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان
اجرای برنامه پاکسازی طبیعت توسط کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان

عصر اولین ها// کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در اقدامی محیط زیستی طبیعت حوالی منطقه دوراهی لالی و روستای چال استران را از حیث زباله پاکسازی نمودند. به گزارش عصر اولین ها، جمعی از کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان طی برنامه ای طرح پاکسازی و جمع آوری زباله را در منطقه دو راهی لالی اجرا […]

عصر اولین ها// کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان در اقدامی محیط زیستی طبیعت حوالی منطقه دوراهی لالی و روستای چال استران را از حیث زباله پاکسازی نمودند.
به گزارش عصر اولین ها، جمعی از کارکنان شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان طی برنامه ای طرح پاکسازی و جمع آوری زباله را در منطقه دو راهی لالی اجرا نمودند. این برنامه با هدف مشارکت در برنامه های محیط زیستی و ترویج فرهنگ دوستی با طبیعت و شعار “نه به ریختن زباله” انجام گرفت.

گفتنی است شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان به منظور اشاعه فرهنگ حفاظت و صیانت از محیط زیست علاوه بر اجرای برنامه های کاشت نهال و پاکسازی، اخیراً اقدام به طراحی نوشتن پیام های محیط زیستی در طول جاده مسجدسلیمان-لالی و مسیر منتهی به مجموعه پتروشیمی نموده است.