اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در مسجدسلیمان
اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در مسجدسلیمان
طرح کاشت یک میلیارد درخت در مسجدسلیمان برگزار شد.

طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت همزمان با سراسر کشور امروز در مسجدسلیمان برگزار شد.
به گزارش عصر اولین ها، طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت، همزمان با سراسر کشور در مسجدسلیمان با حضور جمعی از مسئولین و سازمان های مردم نهاد در روستای مراد آباد، طرح مرتع‌داری هزارمشکی ۲ برگزار گردید.