از کارشناسی بخشداری در اندیکا تا بخشدار مرکزی مسجدسلیمان طی ۹ ماه
از کارشناسی بخشداری در اندیکا تا بخشدار مرکزی مسجدسلیمان طی ۹ ماه
کدام توانمندی شاخص سرپرست معاونت فرمانداری، وی را به بخشدار مرکزی رساند؟ / نقض دستورالعمل اجرایی انتصاب فرمانداران و بخشداران در معرفی بخشدار مرکزی مسجدسلیمان؟

عصر اولین ها// در حالی که تنها ۹ ماه از معرفی سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری مسجدسلیمان گذشته بود، وی بعنوان بخشدار مرکزی معرفی شد.

به گزارش شهر اولین ها، اگر چه تغییر و تحول در حوزه مدیریتی شهرستان ها امری مرسوم و ناگزیر بوده اما با نگاهی به انتصابات چندسال اخیر متوجه می شویم که برخی انتصابات مبتنی بر شایسته سالاری و استفاده از ظرفیت و توانمندی مدیران نبوده است. از آن جمله می توان به معرفی بخشدار مرکزی مسجدسلیمان اشاره داشت که انتصاب وی بعنوان سرپرست معاونت عمرانی فرمانداری در مرمدادماه سال گذشته با حواشی زیادی همراه بود.

از سوی دیگر با نگاهی به عملکرد بخشدار مرکزی مسجدسلیمان طی سال های اخیر باید گفت که در صورت انتصاب فرد جدید، حداقل توانمندی و اشراف کامل به موضوعات حوزه متبوع بیش از نفرات قبلی باشد. علاوه بر این انتصاب بخشداران می بایستی مبتنی بر دستورالعمل اجرایی شرایط عمومی و اختصاصی نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران (مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱/۴/۱۳۹۵ شورای عالی اداری) باشد. جایی که حداقل ۵ سال مدیریت پایه را بعنوان یکی از شرایط انتصاب بخشدار اشاره داشته است. در حالی که بخشدار مرکزی مسجدسلیمان نیمی از سال گذشته را بعنوان کارشناس بخشداری اندیکا فعالیت داشت.

با تمام این تفاسیر باید گفت با وجود مشکلات عدیده در حوزه های مختلفی همچون اجتماعی، شهری، فرهنگی، سلامت و بهداشت، عمرانی و … این انتصابات تا چه اندازه می تواند در شناسایی و رفع مشکلات موجود اثربخش باشد و آیا آن گونه که می بایست بر پایه شایسته سالاری و استفاده از ظرفیت نخبگان و افراد توانمند بوده یا موضوع را در جای دیگری باید جستجو نمود؟