استانداری تکلیف شهردار و شورای شهر مسجدسلیمان را مشخص خواهد کرد
استانداری تکلیف شهردار و شورای شهر مسجدسلیمان را مشخص خواهد کرد

سایت خبری شهر اولین ها// علیرضا گوروئی فرماندار مسجدسلیمان در گفتگو با خبرنگار ما درخصوص فضای انتخاباتی این روزهای مسجدسلیمان اظهار داشت: فضای خوبی ایجاد شده است و کاندیدای محترم مجلس شورای اسلامی همکاری خوبی با ما دارند و هر کجا تخلفی انتخاباتی صورت گرفت پس از تذکر بلافاصله به اجرای قانون تمکین داشتند و […]

سایت خبری شهر اولین ها// علیرضا گوروئی فرماندار مسجدسلیمان در گفتگو با خبرنگار ما درخصوص فضای انتخاباتی این روزهای مسجدسلیمان اظهار داشت: فضای خوبی ایجاد شده است و کاندیدای محترم مجلس شورای اسلامی همکاری خوبی با ما دارند و هر کجا تخلفی انتخاباتی صورت گرفت پس از تذکر بلافاصله به اجرای قانون تمکین داشتند و من از این بابت تشکر میکنم.
وی دررابطه با وضعیت انتخاب شهردار و مهلت قانونی باقیمانده برای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان افزود: در حال تکمیل مدارک هستیم و هنوز مصوبه انتخاب شهردار به استانداری اعلام نگردیده ولی با توجه به اینکه ما باید این مدارک را به استانداری اعلام کنیم، در نهایت تکلیف شهردار منتخب توسط استانداری اعلام خواهد شد.