اعلام حمایت سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور از اولین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق
اعلام حمایت سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور از اولین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق

عصر اولین ها// سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور طی نامه ای از اولین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق حمایت کرد، متن این نامه به شرح زیر میباشد؛ جناب آقای دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان ریاست محترم مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد بدینوسیله […]

عصر اولین ها// سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشور طی نامه ای از اولین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک و برق حمایت کرد، متن این نامه به شرح زیر میباشد؛

جناب آقای دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان
ریاست محترم مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

بدینوسیله به استحضار می‌رساند با توجه به پیش رو بودن اولین کنفرانس ملی مطالعات و یافته های نوین در مهندسی مکانیک، مهندسی انرژی و ماشین های ریلی کشور، پس از بررسی ابعاد فعالیت این رویداد و بنا بر سیاست های اخذ شده در خصوص فعالیت های علمی دانشجویی، به منظور ایجاد فضای ارتباطی مناسب کمال آمادگی خود را جهت مشایعت در این رویداد اعلام میدارد.
باشد که بتوانیم گامی هر چند کوچک در راستای آبادانی ایران عزیزمان برداشته باشیم.