الگوسازی ارزشمند حذف بنر و پوستر در اطلاع رسانی های اداره فرهنگ و ارشاد مسجدسلیمان
الگوسازی ارزشمند حذف بنر و پوستر در اطلاع رسانی های اداره فرهنگ و ارشاد مسجدسلیمان

شهر اولین ها// حذف بنر و پوستر از جمله اقدامات عملی نهادهاست که می تواند در راستای حفاظت از محیط زیست صورت پذیرد. این موضوع زمانی ارزشمندتر جلوه می نماید که با بهره گیری از جلوه های هنری و خلاقیت همراه گردد. به گزارش شهر اولین ها، طرح حذف تدریجی بنر و پوستر از جمله […]

شهر اولین ها// حذف بنر و پوستر از جمله اقدامات عملی نهادهاست که می تواند در راستای حفاظت از محیط زیست صورت پذیرد. این موضوع زمانی ارزشمندتر جلوه می نماید که با بهره گیری از جلوه های هنری و خلاقیت همراه گردد.

به گزارش شهر اولین ها، طرح حذف تدریجی بنر و پوستر از جمله اقدامات ارزشمند و قابل توجه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مسجدسلیمان به شمار می رود که از چندی قبل بصورت یک ایده اجرایی شده است. این اقدام طرح جدیدی است که علاوه بر حفاظت از محیط زیست که به واسطه حذف تدریجی بنر و پوستر و امثال آن صورت می پذیرد، استفاده از خلاقیت و توانمندی های هنرمندان مسجدسلیمانی را نیز بهمراه خواهد داشت.

حمید حیدری سورشجانی رییس اداره فرهنگ و ارشاد مسجدسلیمان در خصوص این موضوع اظهار داشت: ضمن بهره گیری از ظرفیت های موجود در انجمن خوشنویسی شهرستان و با هدف بازشناسی این هنر سنتی به اقشار مختلف جامعه بخشی از دیوار اداره را به محلی جهت اطلاع رسانی برنامه ها و دیگر موارد مرتبط با اهداف اداره اختصاص دادیم. علاوه بر این ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست و حذف تدریجی بنر و پوستر از دیگر اهداف ما در عملی ساختن این اقدام بود.

وی همچنین با اشاره به کاهش هزینه های اطلاع رسانی اداره متبوع ابراز امیدواری نمود: با فراگیری طرح حذف تدریجی بنر و پوستر در اطلاع رسانی ها ضمن ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست، حمایت از هنرمندان شهرستان بویژه جامعه خوشنویسان و صرفه جویی در هزینه های اطلاع رسانی، نقش موثری در بازشناسی بیشتر هنر خوشنویسی در میان اقشار مختلف جامعه ایفا نماییم.