بحث انتقال مردم مسجدسلیمان از مناطق آلوده بلاتکلیف مانده است
بحث انتقال مردم مسجدسلیمان از مناطق آلوده بلاتکلیف مانده است

شهر اولین ها// شهر اولین ها// علی عسکر ظاهری اظهار داشت:واقعاً از دولت گله‌داریم خیلی از کارها هنوز روی زمین‌مانده است بحث انتقال مردم از زمین‌های آلوده چندین سال است که مصوب شده ولی بلاتکلیف مانده است. به گزارش شهر اولین ها؛علی عسکر ظاهری نماینده مردم مسجد سلیمان در گفتگو با رهیاب در خصوص مشکلات […]

شهر اولین ها//

شهر اولین ها// علی عسکر ظاهری اظهار داشت:واقعاً از دولت گله‌داریم خیلی از کارها هنوز روی زمین‌مانده است بحث انتقال مردم از زمین‌های آلوده چندین سال است که مصوب شده ولی بلاتکلیف مانده است.

به گزارش شهر اولین ها؛علی عسکر ظاهری نماینده مردم مسجد سلیمان در گفتگو با رهیاب در خصوص مشکلات زیست محیطی در مسجدسلیمان اظهار داشت:واقعاً از دولت گله‌داریم خیلی از کارها هنوز روی زمین‌مانده است بحث انتقال مردم از زمین‌های آلوده چندین سال است که مصوب شده ولی بلاتکلیف مانده است.

وی  با بیان اینکه مسئولین منطقه را قابل سکونت نمی دانند ولی برای انتقال مردم کاری نمی کنند گفت:قرار بود ۵ هزار واحد از مناطق آلوده به نفت و گاز جابه‌جا شوند ولی تا امروز فقط ۳۰۰ واحد جابه‌جا شده است.
ظاهری گفت:دنبال این است هستیم تا هفته آینده استاندار خوزستان را به مسجدسلیمان بیاوریم تا تکلیف ۱۳۰۰ واحد نیمه‌تمام را تعیین تکلیف کنیم و بعد برای بقیه منطقه کار انجام دهیم.
وی ادامه داد: صدسال از مسجدسلیمانن نفت و گاز استخراج‌شده است و هنوز در شهر چشمه‌های نفتی و گازی بیرون می‌زند هوای شهر را آلوده است به نحوی که اثرات مخربی روی زندگی مردم گذاشته است.
 نماینده مردم مسجد سلیمان در پایان گفت:وزارت نفت باید دِین خود به مسجدسلیمان ادا کند این شهرستان صدسال است که به‌کل کشور منابع تزریق کرده و همه‌جا را آباد کرده است حق دارد که بخشی از مشکلاتش را وزارت نفت سروسامان دهد.
به گزارش رهیاب رئیس جمهور در سفراستانی خود به خوزستان وعده تا داد تا مشکلات زیست محیطی مسجدسلیمان را حل کند وعده ای که تا امروز بر زمین مانده است.