بررسی زمینه همکاری های مشترک و ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از کارآفرینی
بررسی زمینه همکاری های مشترک و ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از کارآفرینی

این دیدار با هدف بررسی همکاری علمی-آموزشی و کارآفرینی میان کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان و دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز و بررسی ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از کارآفرینی برگزار شد.

عصر اولین ها// در دیدار مدیر کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان با ریاست مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز همکاری علمی-آموزشی و کارآفرینی میان کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان و دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز و ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از کارآفرینی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.

به گزارش پایگاه خبری عصر اولین ها به نقل از تجهیز نیوز، دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان، مدیر کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان با دکتر اسماعیل احمدی فر رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری اهواز دیدار و گفتگو کرد.
این دیدار با هدف بررسی همکاری علمی-آموزشی و کارآفرینی میان کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان و دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز و بررسی ظرفیت‌های موجود در جهت حمایت از کارآفرینی برگزار شد.
در ابتدای این نشست دکتر اسماعیل احمدی فر، رئیس دانشگاه علمی کاربردی شهرداری اهواز، با اشاره به وضعیت فعلی کارآفرینی در کشور، کارآفرینی را محلی برای پیوند ایده و عمل توصیف کرد.
در ادامه، دکتر اسماعیل احمدی فر خاطر نشان کرد، رسالت دانشگاه باید این باشد که استعدادهای کارآفرینی در جوانان را کشف و امکان توفیق با دست‌های خالی را برای جوانان مهیا کند.
وی با اشاره به وضعیت فعلی اقتصاد کشور، تربیت نسل کارآفرین که به خود متکی بوده و الزاماً پیشینه تحصیلی یا مالی نداشته‌اند را از ضروریات و رسالت‌های دانشگاه دانست.
در این دیدار دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان ضمن معرفی مرکز کلینیک مشاوره کسب و کار در استان خوزستان و معرفی ظرفیت های موجود در این مرکز در خصوص نحوه همکاری های مشترک با دانشگاه در جهت کارآفرینی و اشتغال زایی گفتگو کرد .
در پایان این دیدار دکتر طاهرزاده موسویان خاطر نشان کرد همکاری های دو جانبه ای با این دانشگاه در جهت آموزش مهارت های اشتغال زایی و ایجاد ظرفیت های موثر در حوزه های ارتباط صنعت و دانشگاه فراهم و همکاری های فی مابین ارتقا خواهد یافت.