برگزاری سمینار “کمپین زنان بختیاری ” در مسجدسلیمان با هدف پیشبرد فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی بانوان
برگزاری سمینار “کمپین زنان بختیاری ” در مسجدسلیمان با هدف پیشبرد فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی بانوان

سایت خبری شهر اولین ها// سمینار “کمپین زنان بختیاری ” در مسجدسلیمان برگزار خواهد شد.این سمینار با هدف بررسی مسائل و موضوعات در راستای وحدت همگانی زنان بختیاری برگزار می شود. به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، سمینار “کمپین زنان بختیاری” عصر امروز در مسجدسلیمان برگزار خواهد شد تا در خصوص مسائل پیرامون پیشبرد […]

سایت خبری شهر اولین ها// سمینار “کمپین زنان بختیاری ” در مسجدسلیمان برگزار خواهد شد.این سمینار با هدف بررسی مسائل و موضوعات در راستای وحدت همگانی زنان بختیاری برگزار می شود.

به گزارش سایت خبری شهر اولین ها، سمینار “کمپین زنان بختیاری” عصر امروز در مسجدسلیمان برگزار خواهد شد تا در خصوص مسائل پیرامون پیشبرد فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی به بحث و تبادل نظر پرداخته شود. این کمپین که حدود ۲ سال از تشکیل و شروع به فعالیت آن می گذرد نزدیک به ۵۰ عضو فعال دارد و از کلیه بانوان علاقمندان به مشارکت در فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی دعوت به فعالیت می نماید.

“کمپین زنان بختیاری” با مدیریت خانم دکتر دقیقیان و با هدف انجام فعالیتهای فرهنگی-اجتماعی طی سالهای اخیر اقداماتی از قبیل کمک به خانواده های بی بضاعت،عیادت از بیماران و.. را در اولویت کاری خود قرار داده است و در سمینار امروز خود نیز تصمیماتی در خصوص چگونگی ادامه فعالیتهای کمپین اتخاذ خواهد شد.

شایان ذکر است که سمینار” کمپین زنان بختیاری” عصر امروز سه شنبه ۲۴ شهریورماه از ساعت ۱۸ الی ۲۰ در سرای بهادروند منطقه نفتون و با حضور بانوان فعال بختیاری در عرصه های اجتماعی و فرهنگی برگزار خواهد شد.