برگزاری مسابقه کتابخوانی در کارخانه سیمان کارون
برگزاری مسابقه کتابخوانی در کارخانه سیمان کارون
مسابقه کتابخوانی در کارخانه سیمان کارون بمناسبت بزرگداشت فردوسی برگزار شد.
عصر اولین ها// مسابقه کتابخوانی پرسنل کارخانه سیمان کارون برگزار شد. این برنامه با هدف ترویج کتابخوانی در بین پرسنل سیمان کارون برگزار شد.