برگزاری نهال کاری و یادبود درختی در مسجدسلیمان با هدف ترویج فرهنگ گسترش فضای سبز
برگزاری نهال کاری و یادبود درختی در مسجدسلیمان با هدف ترویج فرهنگ گسترش فضای سبز

عصر اولین ها// برنامه مشترک موسسه خیریه زنده یادان احمد ومریم رضایی و تشکل های مردم نهاد با هدف فرهنگسازی در حوزه های زیست محیطی و توسعه فضای سبز اجرا شد. به گزارش عصر اولین ها، این برنامه با حضور دهها نفر از اعضای تشکل های مردم نهاد و دست اندرکاران موسسه خیربه زنده یادان […]

عصر اولین ها// برنامه مشترک موسسه خیریه زنده یادان احمد ومریم رضایی و تشکل های مردم نهاد با هدف فرهنگسازی در حوزه های زیست محیطی و توسعه فضای سبز اجرا شد.

به گزارش عصر اولین ها، این برنامه با حضور دهها نفر از اعضای تشکل های مردم نهاد و دست اندرکاران موسسه خیربه زنده یادان احمد ومریم رضایی دراین خیریه برگزار شد.
آقای مکوندی مدیر موسسه خیریه زنده یادان احمد و مریم رضایی با اشاره به مشکلات حوزه فضای سبز درشهرستان از جمله سرانه پایین فضای سبز بر توسعه فعالیت های تشکل های مردم نهاد در حوزه های مختلف برای افزایش مشارکت اجتماعی و فرهنگسازی تاکید نمود.
آقای شهبازی از تشکل طلوع سبز نیز بر اجرای برنامه های مناسبتی درختکاری از قبیل اعیاد و نیز نهالکاری یادبود عزیزان متوفا و نیز کسانی که به تازگی تشکیل پیوند می دهند تاکید کرد.
درادامه این مراسم آقای کاهکش مدیر انجمن مدافعان محیط زیست با اشاره به برنامه های ادواری این تشکل ها در حوزه آموزش و توسعه فضای سبز ابراز امیدواری نمود این برنامه ها با توجه به استقبال شهروندان ادامه پیدا کند‌.
درادامه گونه های مختلف از نهال ها توسط حاضران دراین مراسم کاشته شد.