برگزاری کلاس آموزشی مهارت های زندگی و پیشگیری از اعتیاد توسط گروه اجتماع محور ۲۲ بهمن
برگزاری کلاس آموزشی مهارت های زندگی و پیشگیری از اعتیاد توسط گروه اجتماع محور ۲۲ بهمن

سایت خبری شهر اولین ها// کلاس مهارت های زندگی و پیشگیری از اعتیاد توسط گروه اجتماع محور ۲۲ بهمن و تحت نظارت اداره بهزیستی مسجدسلیمان برگزار گردید.همچنین کلاسهای نقاشی و خط توسط مدرسین این گروه در مسجد چهارده معصوم انجام شد. احمدرضا قنبری از مدرسین گروه اجتماع محور ۲۲ بهمن در گفتگو با پریسا طاهری […]

سایت خبری شهر اولین ها// کلاس مهارت های زندگی و پیشگیری از اعتیاد توسط گروه اجتماع محور ۲۲ بهمن و تحت نظارت اداره بهزیستی مسجدسلیمان برگزار گردید.همچنین کلاسهای نقاشی و خط توسط مدرسین این گروه در مسجد چهارده معصوم انجام شد.

احمدرضا قنبری از مدرسین گروه اجتماع محور ۲۲ بهمن در گفتگو با پریسا طاهری خبرنگار سایت خبری شهر اولین ها با اشاره به نقش سازنده برگزاری کلاسهای مهارت زندگی در پیشگیری از اعتیاد در مسجدسلیمان اظهار داشت:از آنجایی که وابستگی و گرایش به مواد مخدر در میان جوانان و نوجوانان یکی از نگرانی های جومع امروز است و با توجه به این مبحث که “پیشگیری بهتر از درمان است” نقش مفید و سازنده آموزش مهارتهای زندگی در کاهش اعتیاد و گرایش جوانان به سوء مصرف مواد بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود:با تداوم و استمرار این آموزش ها می توان نسبت به ارتقاء و افزایش آگاهی به والدین و همچنین جوانان و نوجوانان گام های موثری را در جهت پیشگیری از اعتیاد در مسجدسلیمان برداشت.

گفتنی ست  گروه اجتماع محور۲۲ بهمن با برقراری کلاس های آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری از اعتیاد یکی از گروههای اجتماع محور موفق در سطح شهرستان و استان خوزستان به شمار می رود.