تنزل دادن انتظارات مردم اندیکا از بیمارستان به آسفالت ؟! + تصاویر
تنزل دادن انتظارات مردم اندیکا از بیمارستان به آسفالت ؟! + تصاویر
عدم پرداختن رسانه ای به این مقوله و رفتارهای نمایندگان مجلس در تنزل شرح وظایف نماینده مجلس و رواج بخشیدن به این گونه رفتارها نیز نقش پررنگی داشته است.

عصر اولین ها// با حضور علیرضا ورناصری و جمعی از مسئولین شهرستان اندیکا پروژه آسفالت روستاهای قیطاس و الیاس مورد بهره برداری قرار گرفت.

در روزهایی که احداث بیمارستان در شهرستان اندیکا به یک مطالبه جدی برای مردم این شهرستان تبدیل شده، پروژه آسفالت روستاهای قیطاس و الیاس با حضور نماینده مردم شهرستان به بهره برداری رسید. پیش از این نیز عدم تبیین و شفاف سازی وظایف نمایندگان مجلس موجب شده تا آگاهی بخشی صحیحی در این خصوص صورت نگیرد. هر چند عدم پرداختن رسانه ای به این مقوله و رفتارهای نمایندگان مجلس در تنزل شرح وظایف نماینده مجلس و رواج بخشیدن به این گونه رفتارها نیز نقش پررنگی داشته است. باید یادآور شد طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، نماینده مجلس سه وظیفه عمده دارد: قانونگذاری که مهمترین وظیفه نماینده است.( اصل هفتاد و یکم) نظارت( اصل هفتاد و ششم) که ابزار قانونی آن نیز تحقیق و تفحص است. حق اظهار نظر در همه مسائل داخلی و خارجی کشور( اصل هشتاد و چهارم).

از این رو همزمان با این که مردم انتظارات خود را نماینده مجلس در سطح کلان و توسعه زیرساختی منطقه مورد پیگیری قرار دهند، از نماینده مجلس نیز انتظار می رود تا مطالبات اساسی و عمده مردم را با جدیت پیگیری نماید تا علاوه بر محرومیت زدایی از اندیکا سطح رضایتمندی آنان به شکل قابل توجهی افزایش دهد. امیدواریم روزهای درخشان مردم اندیکا را با بهره برداری از پروژه های مهم همچون بیمارستان و بریدن روبان افتتاحیه این زیرساخت ها شاهد باشیم.