بهره برداری از پل سی مایلی در اینستاگرام!؟
بهره برداری از پل سی مایلی در اینستاگرام!؟
علیرغم انتشار خبری مبنی بر بهره برداری از پل سی مایلی در اینستاگرام، شهروندان همچنان از پل قدیم منطقه عبور می کنند.

عصر اولین ها//علیرغم انتشار خبری مبنی بر بهره برداری از پل سی مایلی در اینستاگرام، شهروندان همچنان از پل قدیم منطقه عبور می کنند.

به گزارش عصر اولین ها، اخیرا خبری مبنی بر عملیات آسفالت و بهره برداری از پل سی مایلی با پیگیری مستمر علیرضا ورناصری نماینده مردم مسجدسلیمان در فضای مجازی منتشر شده است. این در حالی است که همزمان شهروندان در مسیر عبوری این منطقه همچنان از پل قدیمی استفاده می کنند. احداث جاده دو طرفین پل سی مایلی به طول یک کیلومتر با اعتبار بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال از اواخر سال ۹۹ آغاز شده و مطابق برنامه ها قرار بود پاییز ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد.
با این حال مشخص نیست این همه سراسیمگی برای انتشار خبر بهره برداری از پل سی مایلی برای چیست؟ آن هم در حالی که هنوز این پل برای شهروندان قابل استفاده نیست. بنظر می رسد شهروندان بیش از هر زمان دیگری از عملکرد مسئولین آگاهی داشته و خروجی پیگیری های آن ها برای جامعه ملموس است و به تبلیغات خاصی نیاز ندارد.