تأملی بر انتخاب مدیران و کارمندان نمونه در مسجدسلیمان
تأملی بر انتخاب مدیران و کارمندان نمونه در مسجدسلیمان

شهر اولین ها// چند سالی می شود که همزمان با هفته دولت طی مراسمی مدیران و کارمندان نمونه در مسجدسلیمان معرفی و از آنان قدردانی می شود. اتفاقی که به نظر می رسد بر مبنا و معیار مشخصی استوار نیست و برخی از این انتخاب ها را تحت الشعاع خود قرار داده است. به گزارش […]

شهر اولین ها// چند سالی می شود که همزمان با هفته دولت طی مراسمی مدیران و کارمندان نمونه در مسجدسلیمان معرفی و از آنان قدردانی می شود. اتفاقی که به نظر می رسد بر مبنا و معیار مشخصی استوار نیست و برخی از این انتخاب ها را تحت الشعاع خود قرار داده است.

به گزارش شهر اولین ها، برای چندمین سال متوالی مراسم بزرگداشت هفته دولت بهمراه معرفی مدیران و کارمندان نمونه ادارات در مسجدسلیمان و تجلیل از آنان برگزار شد. رویدادی که علیرغم قدردانی از خدمتگزاران مردم در ادارات طی این مراسم همواره با چالشی مهم و قابل تأمل روبرو بوده است. مدیران و کارمندان نمونه در مسجدسلیمان بر اساس چه معیار و شاخص هایی تعیین می شوند ؟ سوالی که سالهاست بعنوان پرسش اصلی مراسم هفته دولت مطرح می شود.

نگارنده به هیچ وجه منکر تلاش و زحمات و پیگیری های برخی مدیران و کارمندان در شهرستان نبوده و در این مقال شایستگی آنان را ارج می نهد. و البته توانمندی برخی مدیران کنونی مسجدسلیمان، شایستگی آنان برای تصدی عناوینی در سطح استان و کشور را می رساند.اما انتظار جامعه و اذهان عمومی این است که در خصوص چگونگی معرفی مدیران نمونه و شیوه نامه آن ابهام زدایی شود.

شاید پروسه انتخاب مدیران نمونه در مسجدسلیمان ناخودآگاه ما را به یاد شیوه انتخاب برترین های فصل اخیر فوتبال کشور بیندازد. مراسمی که با انتقادات بسیاری همراه بود و برخی از آن انتخابات را فرمایشی و فرمالیته خواندند.تا جایی که حتی در برنامه نود به صراحت بیان شد که هیچگونه فرم و نامه مشخصی به هیأت های استان ها، باشگاهها ، مربیان و …  مبنی بر نظرخواهی جهت تعیین برترین های فصل فوتبال ایران توزیع نشده است.

با تمام این تفاسیر شهرستان مسجدسلیمان طی دو سال اخیر با موجی کم نظیری از تغییر مدیران مواجه بوده است. تغییر بیش از ۳۰ مدیر در شهرستان و انتصاب مدیریت جدید بخشی از عملکرد نماینده شهرستان بوده است. انتصاباتی که بعضاً با حواشی ریز و درشتی همراه بوده و شاید بتوان از تغییر مدیر پیشین شبکه بهداشت تنها یک ماه پس از معرفی بعنوان مدیر نمونه شهرستان نام برد که در میان بهت و تعجب همگان صورت گرفت. با این حال به نظر می رسد دامنه این تغییرات همچنان ادامه خواهد داشت.

اما آنچه بیش از همه مهم و ضروری به نظر می رسد ارزیابی مدیران و کارمندان ادارات و تعیین میزان کارآمدی سازمانی آنان است. طرحی که در برخی استان های دیگر در حال اجراست و ضمن تدوین و تهیه دستورالعمل های مشخصی به ارزیابی عملکرد مدیران و پرسنل می پردازد. در مسجدسلیمان اما این اتفاق تاکنون رخ نداده و معیارهای انتخاب مدیران نمونه بر همگنان پوشیده است.

از اینروانتظار می رود تا نماینده مردم محروم و مظلوم مسجدسلیمان همانگونه که در انتصاب مدیران شهرستان نقش پررنگ و تاثیرگذاری را ایفا نموده، در ارزیابی عملکرد و تعیین میزان کارآمدی آنان پیشقدم شود. زیرا در شرایط فعلی آنچه بیش از همه عامل عدم توسعه و پیشرفت مسجدسلیمان گردیده ، عدم مدیریت صحیح و حضور برخی مدیران ناکارآمد بوده است. موضوعی که ظاهری نماینده شهرستان نیز اخیراً به آن اشاره نمود اما مشخص نکرد که مسجدسلیمان از عدم مدیریت صحیح در کدام سطح مدیرتی رنج می برد.

در خاتمه امیدواریم تا ضمن تدوین دستورالعمل و تعیین معیارهای انتخاب مدیران نمونه و ابهام زدایی از شیوه تعیین مدیران و کارمندان نمونه،با ارزیابی مدیران فعلی ادارات و نهادها در شهرستان و شناسایی میزان کارآمدی آنان ، علاوه ارتقاء مدیران شایسته و توانمند و تجلیل از آنان ، عزل و تغییر مدیران ناکارآمد را نیز در سطح شهرستان شاهد باشیم.