تأملی بر پوشاندن لباس چوقا بر تن میهمانان سیاسی، ورزشی و … در مسجدسلیمان
تأملی بر پوشاندن لباس چوقا بر تن میهمانان سیاسی، ورزشی و … در مسجدسلیمان

شهراولین ها// خود کم بینی نوعی حالت روانی است که در آن فرد در مورد توانایی ها و ارزشهای خود شک دارد و به اصطلاح اعتماد به نفس یا بهتر است بگوییم عزت نفس پایینی دارد. به عنوان نمونه هیجان زاید الوصف برخی نمایندگان برای گرفتن عکس یادگاری با خانم موگرینی که از آن به […]

شهراولین ها// خود کم بینی نوعی حالت روانی است که در آن فرد در مورد توانایی ها و ارزشهای خود شک دارد و به اصطلاح اعتماد به نفس یا بهتر است بگوییم عزت نفس پایینی دارد. به عنوان نمونه هیجان زاید الوصف برخی نمایندگان برای گرفتن عکس یادگاری با خانم موگرینی که از آن به عنوان”هیجان خود کم پنداری در برابر غرب” نام برده شده است را می توان ریشه دار در فرهنگ غلط پیشین تفکر پنهان حس خود کم بینی و وارفتگی جستجو نمود. در ابعادی محدود تر، موضوعی که متاسفانه در حال تبدیل به یک فرهنگ خود کم پنداری بومی است پوشاندن لباس بختیاری بر تن برخی افراد ورزشی، سیاسی و… استکه به شهر وارد می شوند،قبح موضوع، بسیار قابل تامل،خروجی و دستاورد آن نامشخص است.این عمل باعث ایجاد احساس وارفتگی و بیچارگی و اضمحلال حس عزت نفس شهروندان و تکرار این عمل باعث تکدر خاطر جمعی از همشهریان می شود. اگرچه نویسنده معتقد است چنانچه امکانات کافی در اختیار مردم شهرقرار گیرد توانایی پیشرفت با توجه به استعداد های نهفته،مضاعف از سایرین را نیز خواهند داشت. لذا می توان با ایجاد حس افتخار و غرور نسبت به داشته های خود و کسب امکانات کافی بوسیله انتخاب مدیران شایسته و کارآمد و دلسوز بر این حس منفی غلبه نمود.

باید پذیرفت که با بروز چنین رفتارهایی ارزش های فرهنگی به تدریج رو به فراموشی رفته و تحت تاثیر موقعیت های زود گذر و کاذب،فرهنگ بختیاری کمرنگ خواهد شد. رفتارهایی از قبیل پوشاندن چوقا به تن اشخاصی که با فرهنگ بختیاری بیگانه اند و شاید هم در دلشان به صداقت ما می خندند ،کار پسندیده ای نیست و بارها این عمل مورد اعتراض جامعه بختیاری قرار گرفته است .

مردمان بختیاری، صاحب و مالک آثار سنتی وتاریخی گرانبهایی هستند که بدست توانمند زنان و مردان هنرمند بختیاری خلق شده است ،مانند گلیم بافی ،جاجیم بافی ،قالی بافی و دیگر صنایع دستی که می توان در مواقع لزوم به پاس قدر دانی به میهمانان این خطه بعنوان پیشکش اهدا نمود .

باید اشاره داشت این لباس حرمتی والا در میان بختیاری ها دارد و از نیاکان غیور ما به یادگار مانده است و باید در حفظ ارزش های معنوی آن دقت بیشتری مبذول نماییم .چوقا لباس مقدسی است که رازهای تاریخی و فرهنگی کهن و با ارزشی در آن نهفته است و نباید به گنجینه های قوم خود چوب بی حرمتی بزنیم. گاهی باید از دیگر اقوام سرمشق بگیریم .

یک بلوچ، یک کرد ویا عرب خوزستان هرگز لباسش را برای خودشیرینی به تن دیگری نمی پوشانند .دیدن چوقا به تن رییس جمهور و یا وزیر هم نمی تواند زیبنده باشد .از این رو امیدواریم تا ضمن حفظ عزت وسربلندی قوم بختیاری رسم ناخوشایند و ناپسندیده چوقاییکه بر تن میهمانان ورزشی و سیاسی خود می کنیم را به منسوخ شود.