تأکید وزیر کشور به استانداران در استفاده از ظرفیت سرمایه داخلی وزارت کشور + تصویر نامه
تأکید وزیر کشور به استانداران در استفاده از ظرفیت سرمایه داخلی وزارت کشور + تصویر نامه

دکتر وحیدی با بیان اینکه در انتصاب ها از شایسته ترین افراد استفاده می کنیم، گفت: در این عرصه اولویت با نیروهای درون سازمانی است و البته در صورت لزوم و حسب تشخیص از اشخاص توانمند و شایسته برون سازمانی نیز استفاده خواهیم کرد. هفته گذشته نیز خلیلیان استاندار خوزستان گفت:مدیران جدید به ستاد مرکزی وزارت کشور معرفی شده اند و نیاز است در استعلامات آن‌ها تسریع صورت گیرد تا نسبت به تغییرات مدیریتی ظرف یک تا دو هفته آینده اقدام کنیم. 

عصر اولین ها// در نامه ای که اخیراً با امضای وزیر کشور منتشر شده بر لزوم صیانت از ظرفیت سرمایه داخلی وزارت کشور تأکید شده است.

به گزارش عصر اولین ها، در نامه ای که اخیراً با امضای وزیر کشور منتشر شده ضمن تأکید بر لزوم صیانت از ظرفیت سرمایه داخلی وزارت کشور بیان شده که هر گونه انتصاب معاونین استاندار، فرمانداران و بخشداران پس از طی فرآیندهای قانونی مربوط، مصوبه شماره ۵۷۸۶۰۶ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ شورای عالی اداری، صرفاً با حکم وزیر کشور صورت می پذیرد. 

در بخش دیگری از این نامه اشاره که استانداران با قید فوریت نسبت به معرفی لیست پیشنهادی سمت های یاد شده بر اساس فرم های معرفی مربوطه از میان پرسنل وزارت کشور و در مواردی که فرد مناسب در بدنه وزارت کشور نیست حداکثر تا ۱۵ درصد از نیروهای خارج از وزارت کشور و استفاده از نیروهای جوان و منطبق با سیاست های دولت مردمی، جهت بررسی و ارزیابی به ستاد وزارتخانه اقدام نمایند.

این در حالی است که دکتر وحیدی شهریورماه نیز در خوزستان با بیان اینکه در انتصاب ها از شایسته ترین افراد استفاده می کنیم، گفت: در این عرصه اولویت با نیروهای درون سازمانی است و البته در صورت لزوم و حسب تشخیص از اشخاص توانمند و شایسته برون سازمانی نیز استفاده خواهیم کرد. هفته گذشته نیز خلیلیان استاندار خوزستان گفت:مدیران جدید به ستاد مرکزی وزارت کشور معرفی شده اند و نیاز است در استعلامات آن‌ها تسریع صورت گیرد تا نسبت به تغییرات مدیریتی ظرف یک تا دو هفته آینده اقدام کنیم.

با تمام این تفاسیر احتمالا بزودی تغییرات مدیریتی کلان در شهرهای استان خوزستان را شاهد خواهیم بود و چه بسا افراد خارج از بدنه وزارت کشور از جملهآموزش و پرورش به سمت های قبلی خود بازگردند.