تابوی قضاوت داوران خوزستان در لیگ برتر شکسته شد
تابوی قضاوت داوران خوزستان در لیگ برتر شکسته شد
تابوی قضاوت داوران خوزستان در لیگ برتر

عصر اولین ها//تا پیش از دهه ۹۰ بسیاری از داوران فوتبال خوزستان در سطح اول فوتبال کشور قضاوت داشتند تا علاوه بر موفقیت تیم های فوتبال خوزستانی، از حیث داوری نیز این استان از قطب های کشور محسوب شود. با این حال از اواسط دهه ۹۰ گویی قضاوت در لیگ برتر کشور برای داوران خوزستانی به تابویی بدل شد و حضور آن ها در لیگ برت به مرور کمرنگ تر شد. عدم پشتوانه و دانش افزایی داوران از سوی کمیته داوران وقت استان به یکباره لیگ برتر را از داوران جسور و شاخص خوزستانی تهی کرد. هر چند معدود داورانی هم بودند که با تلاش فردی و پیگیری ها به لیگ برتر راه یافتند اما عدم استمرار موفقیت، آنان را روانه ی خانه کرد. از طرفی بند ۷ ماده ۳ اساسنامه هیئت فوتبال صراحتاً به برگزاری مستقل دوره های آموزشی و دانش افزایی داوری اشاره دارد که عدم رشد و توسعه داوری خوزستان در سطح کشور را می توان متوجه ساختار کمیته داوران استان و بی توجهی به این مقوله دانست.
نبود برنامه و چشم انداز برای پشتوانه سازی از مهم ترین چالش های کمیته داوران هیئت فوتبال خوزستان بود که موجب شد با خداحافظی داوران مطرح استان از جمله هدایت ممبینی به یکباره خوزستان از داوران شاخص تهی شود. استعدادیابی و پرورش علاقمندان به قضاوت در کنار بهره گیری از مدرسان بروز و توانمند داوری کشور می توانست نسل آینده دار داوری خوزستان را تربیت کند. موضوعی که چندین سال مغفول ماند و اگر هم اکنون تعدادی معدود از داوران استان در سطح کشور به قصاوت مشغولند دستاورد دهه های قبل و پیگیری های مستمر و تلاش های فردی است.
با این حال طی سالهای اخیر حضور راکی و پورخلف موجب شد تا روزنه های امید برای قضاوت داوران خوزستانی در لیگ برتر گشوده شود. عباس راکی داور ایذه ای در ۷ هفته اخیر لیگ برتر ۳ قضاوت را با موفقیت پشت سر گذرانده و حضور خود در هفته های آتی را نیز به نوعی تضمین کرده است. وی که طی سال های قبل با برخی هجمه ها و کم لطفی روبرو شده بود در فصل قبل نیز ۷ قضاوت از جمله یک قضاوت پخش زنده داشت تا پس از سال ها تابوی قضاوت داوران خوزستانی در لیگ برتر شکسته شود. عبدالنبی پورخلف نیز در دوره بیست و یکم مسابقات لیگ برتر ۷ قضاوت داشته و احتمال این که در هفته های آتی لیگ برتر شاهد قضاوت این داور خرمشهری باشیم وجود دارد.
با تمام آن چه گفته شد باید دانست که رشد و توسعه داوری نیازمند تفکر روشن و رو به جلوی متولیان داوری خوزستان است تا پیشرفت داوران جوان را با نگرش مثبت ارزیابی کنند و موفقیت آنان را متعلق به خود بدانند. بدون شک مانع زدایی و عدم انحصارگرایی قضاوت در لیگ برتر می تواند رویکردی توسعه گرایانه داوری خوزستان را موجب شود تا ضمن حضور موفق داوران کنونی خوزستان در لیگ برتر کشور دیگر داوران نیز به جمع آنان اضافه شوند.