تاکیدبر مدیریت آب از رودخانه و مصرف بهینه در مزارع نیشکر
تاکیدبر مدیریت آب از رودخانه و مصرف بهینه در مزارع نیشکر

عصر اولین ها// در سال زراعی جاری با توجه به شدت خشکسالی، کاهش ۲۰ درصد کل مصارف آب مزارع طرح های هفت گانه نیشکر خوزستان هدف‌گذاری شده است. مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با تاکید بر برداشت آب مطابق تخصیص‌های تعیین شده، بر ارتقای بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی اظهار داشت: مدیریت […]

عصر اولین ها// در سال زراعی جاری با توجه به شدت خشکسالی، کاهش ۲۰ درصد کل مصارف آب مزارع طرح های هفت گانه نیشکر خوزستان هدف‌گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با تاکید بر برداشت آب مطابق تخصیص‌های تعیین شده، بر ارتقای بهره‌وری مصرف آب در بخش کشاورزی اظهار داشت: مدیریت مصرف آب در مزارع نیشکر از طریق بکارگیری روش‌های خاص آبیاری در حال انجام است.

 دکتر عبدعلی ناصری افزود: در سال زراعی جاری با توجه به شدت خشکسالی، کاهش ۲۰ درصد کل مصارف آب مزارع طرح‌های هفت گانه نیشکر هدف‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه مدیریت مصرف آب در شرکت توسعه نیشکر مبتنی بر دانش و تجربه است، تاکید کرد: آبیاری جویچه‌ای متغیر و تناوبی، استفاده مجدد از زه آب و زهکشی کنترل شده در مزارع نیشکر عملیاتی شده است که در این طرح ضمن کاهش مصرف آب، بهره‌وری تولید نیز ارتقا پیدا می‌کند.

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کارگاه‌های آموزشی متعددی نیز در راستای بهبود مدیریت آبیاری در مزارع نیشکر در کشت و صنعت‌های هفتگانه برگزار کرده است.

بروز خشکسالی شدید و بحران کم آبی در سال زراعی ۱۳۹۷-۱۳۹۶ آسیب زیادی به مزارع نیشکری خوزستان وارد کرد، در نهایت سبب کاهش تولید شکر تا ۳۰۰هزار تن در واحد‌های هفتگانه نیشکری خوزستان شد.

در سال زراعی گذشته تولید شکر در واحد‌های هفتگانه نیشکری شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به رقم بی سابقه بیش از ۶۱۸ هزار تن رسید.