تجلیل مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان از نقش بانوان در صنعت نفت
تجلیل مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان از نقش بانوان در صنعت نفت

شهر اولین ها// مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نقش بانوان را در پیشبرد اهداف تولید و اجرای برنامه های مصوب بسیار برجسته و حائز اهمیت دانست و از نقش آفرینی و انجام اقدامات بزرگ توسط آنان تقدیر و تشکر کرد . به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز […]

شهر اولین ها// مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان نقش بانوان را در پیشبرد اهداف تولید و اجرای برنامه های مصوب بسیار برجسته و حائز اهمیت دانست و از نقش آفرینی و انجام اقدامات بزرگ توسط آنان تقدیر و تشکر کرد .

به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان مهندس قباد ناصری و در نخستین جلسه هم اندیشی با بانوان این شرکت که در سالن اداره آموزش برگزار شد ضمن معرفی خانم کبری منجزی به عنوان مشاور خود در امور بانوان گفت : نقش بانوان در خانواده و صنعت نفت بسیار اثرگذار و ثمر بخش است .وی افزود : نقش بانوان آنچنان بی بدیل و کارآمد است که به جرأت می توانم بگویم در برخی موارد صعوبت کار آنها از مردان نیز پیشی می گیرد و موفقیت حاصل شده در این مجموعه مدیون حس تعلق خاطر ، همکاری و همبستگی آنها برای تعالی سازمان است .مهندس ناصری با بیان اینکه تنش در محیط کار بسیار است و همه باید بدنبال شناسایی تنش ها و آسیب های شغلی باشیم گفت : بانوان به دلیل ظرافت طبع و سلیقه ای که دارند می توانند آسیب های سازمان را زودتر شناسایی و راهکارهایی هم ارائه دهند .