تجلیل از مقام معلم با اهداء کتب محیط زیستی
تجلیل از مقام معلم با اهداء کتب محیط زیستی
توسط انجمن آسمان آبی و زمین سبز ۲۰۰ جلد کتاب در زمینه محیط زیست بین فرهنگیان شرکت کننده در همایش تجلیل از مقام شامخ معلم اهدا گردید.

توسط انجمن آسمان آبی و زمین سبز ۲۰۰ جلد کتاب در زمینه محیط زیست بین فرهنگیان شرکت کننده در همایش تجلیل از مقام شامخ معلم اهدا گردید

انجمن آسمان آبی و زمین سبز جهت ترویج ، فرهنگ سازی و حفظ محیط زیست ۲۰۰ جلد کتاب در زمینه محیط زیست بنام جنایت علیه محیط زیست با نویسندگی دکتر رادمنش در همایش تجلیل از مقام شامخ معلم که در سالن اجتماعات نفت مسجد سلیمان برگزار گردید بین فرهنگیان شرکت کنند در این همایش اهدا کردند

در پایان همایش احمدی مدیر انجمن آسمان آبی و زمین سبز از همه فرهنگیان گرامی در خواست کرد که جهت فرهنگ سازی و حفظ محیط زیست به دانش آموزان خود آموزش های لازم در زمینه محیط زیست را داشته باشند