تساوی ذوب آهن و صنعت نفت در جدال دوستانه
تساوی ذوب آهن و صنعت نفت در جدال دوستانه
بازی پیش فصل بین تیم های ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان با قضاوت امید غیبی داور ملی فوتبال ایران و با کمک های مهدی بابلانی و امیرمحمد جهانشالو، داور چهارم متین غیبی در ورزشگاه نفت تهران با نتیجه صفر صفر به پایان رسید.

عصراولین ها// دو تیم ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان در جدال دوستانه به تساوی رسیدند.

به گزارش عصر اولین ها، بازی پیش فصل بین تیم های ذوب آهن اصفهان و صنعت نفت آبادان با قضاوت امید غیبی داور ملی فوتبال ایران و با کمک های مهدی بابلانی و امیرمحمد جهانشالو، داور چهارم متین غیبی در ورزشگاه نفت تهران با نتیجه صفر صفر به پایان رسید.