تشکیل کارگروه های نظارت بر شهرداری های خوزستان
تشکیل کارگروه های نظارت بر شهرداری های خوزستان

عصر اولین ها// جلسه کارگروه های نظارت بر شهرداری های خوزستان به ریاست مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان با هدف تشکیل کارگروه های نظارت بر شهرداری های استان انجام گرفت. به گزارش عصر اولین ها به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان؛ در راستای نظارت بر […]

عصر اولین ها// جلسه کارگروه های نظارت بر شهرداری های خوزستان به ریاست مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان با هدف تشکیل کارگروه های نظارت بر شهرداری های استان انجام گرفت.
به گزارش عصر اولین ها به نقل از  پایگاه اطلاع رسانی اداره کل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان؛ در راستای نظارت بر عملکرد شهرداری های استان خوزستان در حوزه های مختلف و ارزیابی عملکرد آنها، از نیروهای متخصص در حوزه های مربوطه در شهرداریهای استان دعوت به عمل آمد و اولین جلسه توجیهی نیز بدین منظور برگزار شد.
در این نشست که با حضور ابراهیم نوشادی مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری خوزستان برگزار شد، مقرر گردید اعضاء کارگروه های مذکور از هفته آینده مطابق برنامه زمانی تعیین شده نسبت به سرکشی و ارزیابی شهرداریها اقدام نموده و گزارش آن را جهت اتخاذ تصمیمات لازم به اداره کل امور شهری و شوراها ارسال نمایند.