تفنگی که هیچگاه به سمت جانداری نشانه نرفت و شلیک نکرد + تصویر
تفنگی که هیچگاه به سمت جانداری نشانه نرفت و شلیک نکرد + تصویر

شهر اولین ها// یکی از دوستداران حقیقی و گمنام محیط زیست و حیاط وحش را بصورت اتفاقی یافتیم تا دیدگاه ها و راهکارهای ارزنده این الگوی واقعی دوستدار طبیعت را شنونده باشیم. علی محمد کوهستانی منجزی نویسنده ،محقق و شاعر جوان و ارزشمند ایل بختیاری در خصوص اهمیت حفاظت همگانی از محیط زیست می گوید: […]

شهر اولین ها// یکی از دوستداران حقیقی و گمنام محیط زیست و حیاط وحش را بصورت اتفاقی یافتیم تا دیدگاه ها و راهکارهای ارزنده این الگوی واقعی دوستدار طبیعت را شنونده باشیم. علی محمد کوهستانی منجزی نویسنده ،محقق و شاعر جوان و ارزشمند ایل بختیاری در خصوص اهمیت حفاظت همگانی از محیط زیست می گوید: راهکار و خط مشی طلایی که ائمه معصومین با توجه به روایات موثق در خصوص تکریم و حفظ حیات جانداران و جانوران و کاشتن درخت و در نهایت حسنات فراوانی که خداوند عظیم در این خصوص برای بوجود آورندگان و ایجاد کنندگان آن در نظر گرفته است بر کسی پوشیده نیست.

وی افزود : شکار در بعضی از مناطق به یک عادت زشت تبدیل شده ،در حالی که حیوانات نیزحق و حقوقی دارند. از آنجایی که  بنده بعنوان فرزند عشایر سالهاست در طبیعت حضور دارم هیچگاه اسلحه ام را به سمت جانداری نشانه نگرفته و نخواهم گرفت.ضمن اینکه با همراه داشتن بطری های آب در طبیعت و بویژه در فصل تابستان به آبیاری درختان،بوته و سبزه ها پرداخته و با این کار به آرامش روحی دست می یابم. همچنین در هنگام رویش و فرارسیدن فصل بارندگی تخمه گلهای وحشی (به زبان محلی گل خنی) را در تپه ها و بخصوص در کنار جاده ها میکارم.

این دوستدار محیط زیست در ادامه گفت: انسانی که از هرنوع خشونت نسبت به موجودات زنده اعم از ضعیف یا قوی خودداری می نماید؛ انسانی که نه شکار می کند و نه می کشد، از نظر بنده یک انسان مقدس و مومن است.انسانی که در جستجوی خوشبختی باشد ولی در اندیشه اش به دنبال خشونت نسبت به طبیعت و حیوانات باشد هرگزخوشبختی را نخواهدیافت.بنده از دوران کودکی دوستدار طبیعت و حیوانات بوده ام و از آزار و اذیت حیوانات و تخریب طبیعت دوری نموده ام.

وی در خصوص دیدگاهش نسبت به آینده محیط زیست و حیاط وحش ابراز خوشبینی نمود و افزود: درسال های اخیر نقش مردم در کنار محیط زیست و حمایت از حقوق حیوانات بسیار دلگرم کننده است. گاهی وقت ها نیاز است که حقوق اولیه حیوانات به رسمیت شناخته شود و اگر زندگی را برای انها آسان نمی گیریم ، حداقل عرصه زندگی را بر این موجودات بی پناه تنگ تر نکنیم.

این جوان فرهیخته بختیاری و دوستدار محیط زیست که بصورت خودجوش و بدون عضویت در نهاد یا سازمانی درصدد ساماندهی فعالیتهای خود در حوزه محیط زیست می باشد با لحن شیوای خود و خوانش یک بیت شعر گفته هایش را به پایان رسانید :

به آیین من سبزه و کوه طلاست

نگهداریش کن ، که امر خداست