تو “سِتین” ایل بودی…/یادداشتی بمناسبت نهمین سالگرد درگذشت یکه تاز آواز بختیاری
تو “سِتین” ایل بودی…/یادداشتی بمناسبت نهمین سالگرد درگذشت یکه تاز آواز بختیاری

سایت خبری شهر اولین ها//به مناسبت ۱۲ آبان نهمین سالگرد درگذشت یکه تاز آواز بختیاری،استاد “آ بهمن علاالدین” . . . ۱۲ آبان ۱۳۸۵ خبری داغ همه را داغدار کرد: “کوگ تاراز دیگر نمی خواند” چقدر دلم برای صدایت تنگ شده استاد… صدایی که اگر از شادی هم میخواند باز غمی در آن نهفته بود… […]

سایت خبری شهر اولین ها//به مناسبت ۱۲ آبان نهمین سالگرد درگذشت یکه تاز آواز بختیاری،استاد “آ بهمن علاالدین”
.
.

.
۱۲ آبان ۱۳۸۵
خبری داغ همه را داغدار کرد: